Begin » Bestuur » Algemene ledenvergadering 11 december

Algemene ledenvergadering 11 december

Geachte leden,

In verband met de huidige Corona maatregelen heeft de Algemene ledenvergadering van Football Club Aalsmeer niet op het gebruikelijke tijdstip – rond half november – plaats kunnen vinden. De statuten vereisen echter wel, dat de ALV vóór het einde van het kalenderjaar gehouden moet zijn. Helaas zijn de Corona-maatregelen de afgelopen periode niet versoepeld.

We nodigen u daarom hierbij van harte uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden vrijdag 11 december aanstaande om 20:00. In verband met de Corona-maatregelen, zal de vergadering via ZOOM worden gehouden.

De agenda is bijgesloten. De overige stukken zullen in de loop van de komende week beschikbaar worden gesteld.

Ook zal deze week de link naar de ZOOM vergadering, alsmede een korte uitleg op de site worden geplaatst.

We hopen u in grote getalen te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Elly Zekveld
Secretaris

Agenda ALV FCA 2019-2020 11 december 2020

Bekijk ook

Beste wensen voor 2021