Begin » Bestuur

Bestuur

Tijdens de buitengewone ledenvergaderingen op 18 september 2013 omtrent de fusie is het eerste bestuur van de club gevormd. Tijdens de ledenvergadering in november 2019 is de laatste mutatie in het bestuur geweest. Toen werd afscheid genomen van Matthijs van Muijden en is Elly Zekveld benoemd. Sindsdien bestaat het bestuur van FC Aalsmeer uit de volgende leden:

Voorzitter
Eef Niezing
eniezing@meerprimair.nl
06-513 449 91
Secretaris
Elly Zekveld
elly.zekveld@gmail.com
06-203 296 07
Penningmeester
Frank Springintveld
f.springintveld@antennagroep.nl
06-201 806 05
Bestuurslid sponsorzaken
Arjan Levarht
alevarht@levarht.nl
06-538 219 33
Voorzitter jeugdafdeling
Ruben Uithol,
rubenfcaalsmeer@gmail.com 
06-100 404 36
TC lid
Robert Jan Jansen
rj.jansen@werkreturn.nl
06-234 630 42
 Voorzitter zaterdagafdeling
Dave van Voorst
dave.van.voorst@tele2.nl
06-534 704 71
Voorzitter zondagafdeling & beheerszaken
Rob Springintveld
robspringintveld@hotmail.com
06-534 906 83

Eef Niezing, Elly Zekveld en Frank Springintveld vormen het dagelijks bestuur.

Het bestuur vergadert maandelijks op de tweede maandag van de maand.