donderdag , 18 oktober 2018

Bestuur

Tijdens de buitengewone ledenvergaderingen op 18 september 2013 omtrent de fusie zijn kandidaat-bestuursleden voor de nieuwe vereniging aan de leden voorgedragen. De leden zijn met de voordracht van de bestuursleden akkoord gegaan. Later is tijdens een speciale buitengewone ledenvergadering de voordracht van de vacante positie ‘Beheerzaken’ aan de leden voorgelegd.

Sindsdien bestaat het bestuur van FC Aalsmeer uit de volgende leden:

Eef Niezing Voorzitter
Eef Niezing
eniezing@meerprimair.nl
06-513 449 91
Matthijs van Muijden Secretaris
Matthijs van Muijden
mvanmuijden@tuning.nl
06-227 888 15
Frank Springintveld Penningmeester
Frank Springintveld
f.springintveld@antennagroep.nl
06-201 806 05
Arjan Levarht Bestuurslid sponsorzaken
Arjan Levarht
alevarht@levarht.nl
06-538 219 33
Voorzitter jeugdafdeling
Ruben Uithol,
rubenfcaalsmeer@gmail.com 
06-100 404 36
Cor Geleijn Voorzitter zaterdagafdeling
Cor Geleijn
c.geleijn@caiway.nl
06-512 623 73
Rob Springintveld Voorzitter zondagafdeling & beheerszaken
Rob Springintveld
robspringintveld@hotmail.com
06-534 906 83

Eef Niezing, Matthijs van Muijden en Frank Springintveld vormen het dagelijks bestuur.

Het bestuur vergadert maandelijks op de tweede maandag van de maand.