Begin » Mededelingen » Bestuursbijdrage april/mei 2020

Bestuursbijdrage april/mei 2020

Beste leden,

De kogel is door de kerk. De competitie betaald voetbal is ten einde en er mag onder strikte voorwaarden weer voorzichtig door de jeugd worden getraind. Vrijdag heeft de KNVB de knoop doorgehakt. Zo speelt Ajax volgend seizoen Champions League en degraderen er geen ploegen uit de eredivisie. Verbijstering vanzelfsprekend bij de koplopers in de eerste divisie. Wie verzint, na stemming (!!), zo’n regeling? Het Nederlandse voetbal heeft, volgens Sjoerd Mossou (AD) zich hiermee flink voor schut gezet. Zie dat maar eens recht te breien.
Was hantering van de Advocaat-meter wellicht een betere oplossing geweest? Wij zullen het nooit weten.

Goed nieuws voor de jongste jeugd is dat zij onder strikte voorwaarden de training mogen hervatten. Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding, maar zonder ouders, weer voetballen. De eisen zijn streng. Zo vraagt de gemeente Aalsmeer om een plan van aanpak waarin de organisatie en de veiligheidsmaatregelen staan beschreven. Na akkoord van de gemeente mag weer worden getraind.
Er wordt nagestreefd om op woensdag 6 mei een start te maken. Tot die datum blijven de bestaande maatregelen van toepassing en wordt er door de gemeente en politie gehandhaafd. Genoemde datum is met RKDES afgestemd. Beide clubs hanteren daarmee dezelfde lijn.
Naast de kinderen tot 12 jaar mag ook de jeugd tot 18 jaar, met inachtneming van 1 1/2 meter afstand, weer trainen. Ook deze maatregel vraagt intern nog afstemming. Zoals zich nu laat aanzien, starten zij een week later. Houd de website in de gaten.

Afgelopen week hebben alle leden via Sportlink een brandbrief van het bestuur gekregen. Het sluiten van ons complex heeft een grote invloed op onze financiële huishouding. De opbrengsten lijden onder het coronavirus. Er kan op z’n vroegst per 1 september weer worden gevoetbald. Alle geplande grote activiteiten zijn tot nader order opgeschort en de kantineomzet kent een negatieve afwijking van 40-45 % t.o.v. de begrote omzet voor het seizoen 2019-2020. Dergelijke ontwikkelingen hakken erin en vragen om maatregelen. Zo zal er het nieuwe seizoen in alle lagen van de club moeten worden bezuinigd (van eerste elftallen tot vaste activiteiten). De opbrengstenkant van de begroting 2020-2021 zal, door de maatregelen van het RIVM, aanmerkelijk lager worden ingeschat dan in voorgaande jaren. Bezuinigingen zijn nodig om een drastische verhoging van de contributie te voorkomen. Het nieuwe seizoen zijn wij extra afhankelijk van onze sponsorinkomsten. We hopen dan ook dat zij onze club trouw willen en kunnen blijven.
Het bestuur is in afwachting van een reactie van de wethouder Sportzaken. Recentelijk is in een overleg tussen meerdere voorzitters van sportverenigingen uit de gemeente Aalsmeer en de wethouder aangedrongen op een tegemoetkoming in de huurkosten van ons complex. Het opschorten van de huur treft ons op een ander moment dubbel en dat wil geen enkele club in crisistijd. Duidelijkheid volgt in de eerste week van mei.

Tot slot een positief bericht.
De laatste week van april staat jaarlijks in het teken van lintjesregen en Koningsdag. Beide gebeurtenissen krijgen dit jaar begrijpelijk minder aandacht. Toch zal het niet iedereen zijn ontgaan dat vrijdag 24 april Ton Harte, en zijn vrouw, zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding heeft Ton mede gekregen door zijn grote verdiensten in de afgelopen jaren voor VV Aalsmeer en FC Aalsmeer.
Ton, langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

Namens het bestuur,

Eef Niezing
(voorzitter)

Bekijk ook

Update Corona protocol 24 september

Het bestuur van FC Aalsmeer heeft deze week besloten om met ingang van donderdag 24 …