Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage augustus-september 2022

Bestuursbijdrage augustus-september 2022

Beste leden,

Er is vanaf half augustus weer sprake van de nodige activiteit op ons complex.

Zo zijn de selecties met de voorbereidingen gestart en hebben inmiddels de eerste oefenwedstrijden plaatsgevonden. Beide standaardteams kennen voor dit seizoen een brede selectie. Dit biedt veel keuzemogelijkheden voor de hoofdtrainers Ted Verdonkschot en Bas Groenveld. Zeker voor de Zondag 1 is dit een unieke situatie. De aansluiting van veel jeugdspelers zorgt voor een nieuwe dynamiek waar ook ervaren spelers al van profiteren. Voeg daar een compleet nieuwe staf aan toe en er ligt een belangrijke basis voor een mooi voetbalseizoen.

De competitie indeling voor het komend seizoen laat daarentegen duidelijk te wensen over. Het bestuur is m.n. ontevreden over de indeling van Zondag 1 en heeft haar onvrede inmiddels aan de KNVB kenbaar gemaakt. Met tegenstanders uit Amersfoort, Rotterdam, Den Haag en Delft wordt een behoorlijke aanslag op de reistijd bij uitwedstrijden gepleegd. Voor een derdeklasser zijn de afstanden buitenproportioneel. In tijden waarin iedereen de mond vol heeft over uitstoot van gassen en duurzaamheid past een meer regio gebonden indeling. In samenspraak wordt naar een goede oplossing voor degelijk vervoer naar de verre uitwedstrijden gezocht.

Ook Zaterdag 1 krijgt veelal met (onbekende) tegenstanders uit West 2 te maken. De wedstrijden die echter het meest tot de verbeelding zullen spreken zijn de duels met Legmeervogels. Zoals ongetwijfeld bekend, heeft de club uit Uithoorn de overstap naar de zaterdag gemaakt. De verwachtingen voor het eerste elftal zijn hoog gespannen en uitgesproken.

Zaterdag 2 staat voor een mooie uitdaging. Het elftal heeft promotie afgedwongen naar de hoogste klasse voor tweede elftallen. Dit levert het komend seizoen met tegenstanders zoals Spakenburg 2, Ajax 2, Argon 2 en Volendam 2 mooie affiches op.

Dames 1 is nog in afwachting van de indeling. Wel is bekend dat dit elftal met jeugdige speelsters zal aantreden.

Naast de senioren zijn inmiddels ook de hogere leeftijdsgroepen bij de jeugd met de trainingen gestart.

Onze jeugdafdeling blijft het nieuwe seizoen met 45 teams onze grootste poot binnen de vereniging. Om alle teams goed aan het seizoen te laten starten, wordt in de voorbereiding veel van het jeugdbestuur en de coördinatoren gevraagd. Deze vrijwilligers doen hun uiterste best om elk team zo goed mogelijk aan het seizoen te laten beginnen. Het is verklaarbaar dat keuzes (indeling teams, veldindeling) soms tot onbegrip leiden en anders worden gezien. De reacties moeten echter wel binnen de grenzen blijven en niet tot een dreigend vertrek van vrijwilligers leiden.

In de zomervakantie hebben onze vrijwilligers niet stilgezeten. Het complex (velden, groenvoorziening) ziet er gelikt uit. Zo heeft de entree een gedaantewisseling ondergaan. Alle wanden zijn gewit en zien er weer als nieuw uit. Complimenten naar onze vrijwilligers die in de vakantie weer menig uurtje in de club hebben gestoken.

Een aantal kleedruimten (vloeren e.d.) vraagt nog om extra onderhoud. Met de ESA zijn hier recentelijk afspraken over gemaakt.

Naast de onderhoudswerkzaamheden heeft de toegang tot de kantine een wijziging ondergaan. Met ingang van 1 september a.s. krijgen minder leden de mogelijkheid om de kantine op momenten dat deze gesloten is, te kunnen betreden. Zij ontvangen hiervoor een eigen sleutel en een eigen code. De ervaring van de laatste tijd laat zien dat te veel mensen zich de toegang tot de kantine verschaffen. Dit verklaart het besluit van het bestuur.

Dat onze accommodatie tot de verbeelding spreekt, is het zichtbaar in het toenemend aantal organisaties dat FC Aalsmeer benadert om gebruik van het complex te mogen maken. Het succesvolle Ajax Camp en de recentelijke overeenkomst met Born to Play zijn daar inmiddels mooie voorbeelden van. De KNVB (regioteams) en Jonger Oranje kunnen voor het nieuwe seizoen aan het lijstje worden toegevoegd. Dit vraagt wel een extra inzet van onze vrijwilligers. We zijn daarom op zoek naar leden die de barploegen gedurende de week en op zaterdag en zondag willen komen versterken. Een dezer dagen volgt een persoonlijke oproep. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dolf Groeneveld.

In de vorige bestuursbijdrage werd melding gemaakt van het aanstaande vertrek van Arjan Levarht als bestuurslid en de gestarte zoektocht naar een opvolger.

Langs deze weg kan het bestuur melden dat Dolf Groeneveld met ingang van augustus het bestuur van FC Aalsmeer is komen versterken. Met de komst van Dolf als nieuw bestuurslid wordt de vacature ingevuld. Dolf is geen onbekende binnen de club. Zo is hij al jaren als vrijwilliger actief en betrokken bij o.a. kantinezaken. In het bestuur zal Dolf de portefeuille Kantine- en onderhoudszaken voor zijn rekening nemen. Het bestuurslidmaatschap zal officieel bekrachtigd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van november.

Voor de aanstaande vacature in verband met het vertrek van ondergetekende hebben zich tot op heden nog geen kandidaten aangemeld.

De sponsorcommissie heeft laten weten haar werkzaamheden per nieuwe seizoen te zullen beëindigen. Met het vertrek van de commissieleden Bert Klaassen, Rudger Piet en Jeroen Plug gaat helaas veel expertise verloren. Gelukkig blijven zij wel in andere rollen aan de club verbonden.

Het bestuur is drukdoende, o.a. door gesprekken met leden, hier een passende oplossing voor te vinden. Binnen het bestuur is Mark Stoffels (penningmeester) verantwoordelijk voor sponsorzaken.

Een ander belangrijk punt van aandacht is de aangekondigde Extra algemene ledenvergadering. Deze staat voor woensdag 14 september a.s. gepland. In de vergadering zal het bestuur haar toekomstvisie presenteren. Voor de verdere uitwerking daarvan zal ook een beroep op de leden worden gedaan.

Alle leden ontvangen in de week van 29 augustus een persoonlijke uitnodiging.

Tot slot

Het bestuur is voornemens om bij start van de competitie in het weekend van 24 en 25 september de selectieteams in de gelegenheid te stellen zich, in het bijzijn van sponsoren, te presenteren. Nader informatie volgt nog.

Namens het bestuur wens ik iedereen sportief nieuw voetbalseizoen.

Eef Niezing

(voorzitter)

Bekijk ook

Bestuursbijdrage september 2023

De kop is er af! De bal rolt weer! Clichés die deze dagen weer veel …