Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage december 2019

Bestuursbijdrage december 2019

Beste leden,

We kunnen terugkijken op een geslaagde ledenvergadering. Mede dankzij de ondersteuning van Martijn v.d. Neut en technische man Vincent Kempers was een buitengewoon professionele presentatie gerealiseerd.

De aanwezige leden zijn in de vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Elly Zekveld als nieuwe secretaris. Als bestuur zijn wij buitengewoon blij met haar komst en de kennis die zij meebrengt. Zij volgt daarmee Matthijs van Muijden op die, naar jarenlang bestuurslid te zijn geweest, op een andere wijze zich wil gaan inzetten voor de club. Helaas kon hij niet bij de vergadering aanwezig zijn. We zullen op een ander moment nog officieel afscheid nemen.

De continuïteit in het bestuur blijft gewaarborgd met de herbenoeming van Arjan Levarht, Rob Springintveld, Ruben Uithol, Frank Springintveld en ondergetekende voor een periode van drie jaar.

Een voltallig bestuur is een goede basis om als club volgende stappen te zetten. Zo is in de ledenvergadering de (nieuwe) visie van de club gepresenteerd, waarmee zij haar ambities voor de komende jaren neerzet. Dit alles onder het statement “Een thuis voor prestatie en plezier”, waarmee de club een balans tussen sportieve ambities en recreatie nastreeft.

De club stelt zicht ten doel uit te groeien tot een club met een grote aantrekkingskracht voor jong en oud in de omgeving, een gekwalificeerd jeugdkader en grote betrokkenheid van vrijwiligers. Tevens wil FC Aalsmeer haar maatschappelijke betrokkenheid de komende jaren verder vergroten.

Vanuit een vijftal pijlers, te weten Prestatievoetbal, Ontwikkeling & Opleiding, Maatschappelijke betrokkenheid, Clubgevoel & Plezier en Recreatie voetbal moet de visie verder gestalte krijgen.

Daarvoor is de betrokkenheid van leden nodig. Het bestuur is inmiddels gestart met het benaderen van leden om actief mee te denken bij de verdere uitwerking naar een plan van aanpak. Dit gebeurt voor elke pijler. Leden die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich aanmelden bij de bestuursleden.

Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van Frans van Baal. Frans is, zowel binnen RKAV als FC Aalsmeer, op allerlei wijze (speler, sponsor) actief betrokken geweest bij de club. Wij wensen de naaste familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De eerste elftallen wisselen goede wedstrijden af met slechte wedstrijden. Zo wisselt de zaterdag 1 een geweldige wedstrijd tegen koploper Purmersteijn af met een nederlaag tegen laagvlieger FC Zaandam. Wel is de hand van de nieuwe trainer terug te zien in het steeds meer verzorgde veldspel. Hier zit beslist nog rek in.

De zondag 1 speelt de ene week een puike wedstrijd tegen de gedoodverfde kampioen De Kennemers, maar komt een week later tekort tegen VVH Velserbroek. Een overwinning in de volgende thuiswedstrijd zal goed doen.

Zaterdag 20 november vond de inmiddels traditionele vrijwilligersavond plaats. Mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van De club van honderd en Puur Events kan worden teruggekeken op een zeer geslaagd feest. De invulling, dit jaar met een heus casino, is beslist voor herhaling vatbaar. Pet af voor de organisatie.

 

Tot slot

Eerder werd in deze bijdrage al gesproken over maatschappelijke betrokkenheid. De volgende actie sluit hier mooi op aan. Zoals wellicht via de plaatselijke pers bij velen bekend is, is dat de familie van de zieke Brenda van der Meer is gestart met crowdfunding om een speciale behandeling voor haar in Zuid-Korea mogelijk te maken. Ook FC Aalsmeer omarmt deze actie en wil hier een bijdrage aan leveren. Alle leden en bezoekers van ons complex kunnen daarom in het weekend van 7 en 8 december en het weekend van 13 en 14 december een donatie doen in de daarvoor bestemde collectebus. Deze staat op een zichtbare plek in de kantine. Ook heeft een aantal sponsors inmiddels aangegeven te zullen bijdragen. Volg de informatie via social media en onze website.

Namens het bestuur van FC Aalsmeer,

Eef Niezing

(Voorzitter)

 

 

 

Bekijk ook

Bestuursbijdrage maart/april 2020

Beste leden, Het coronavirus heeft ons in de greep. Ook als voetbalclub ondervinden wij hinder …