Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage december 2020

Bestuursbijdrage december 2020

Met de recente lockdown zijn alle voetbalplannen weer “on hold” gezet. Tot zeker 12 januari blijft de onzekerheid bestaan op welk moment er weer in competitieverband kan worden gevoetbald.
Op dit moment staan er nog twee opties open bij een eventuele hervatting in januari/februari, namelijk een halve competitie of een hele competitie in een gehalveerde klasse.
Het geduld van spelers, trainers, begeleiders en vrijwilligers wordt wederom op de proef gesteld. Gezondheid staat weliswaar voorop, dromen over een hervatting van de competitie mag. Iedereen is inmiddels klaar met alleen maar (in aangepaste vorm) trainen.

Op het technische vlak vinden op dit moment de nodige acties plaats.
Zo heeft recentelijk met de KNVB een analysegesprek plaatsgevonden over de damesafdeling. Doel is erop gericht deze afdeling binnen de club zich verder te laten onderscheiden en de kwaliteitsontwikkeling door te zetten. Met ondersteuning van de KNVB is een brede vertegenwoordiging vanuit de club (bestuursleden, trainers, speelsters, begeleiders) hiermee aan de slag gegaan. Het traject krijgt in januari 2021 een vervolg. De ontwikkelingen zijn via de website te volgen.
December en januari zijn de maanden waarin het technisch beleid wordt geëvalueerd en de (eerste) gesprekken met trainers plaatsvinden. Hier ligt een actieve rol voor de technische commissie weggelegd. Deze kent een brede samenstelling (zaterdag, zondag, jeugd) met inmiddels een aantal nieuwe gezichten. Zij informeren het bestuur over de voortgang rond aanstelling van trainers e.d. In januari valt er ongetwijfeld meer te melden.

Het complex ligt er goed bij. Dat willen wij graag zo houden. In samenspraak met gemeente en ESA wordt er in het weekend en door de week actief gehandhaafd en worden ongenode gasten van het complex geweerd. Naar het blijkt, is een aantal inmiddels beboet of heeft een officiële waarschuwing gekregen. Vernielzucht wordt niet geaccepteerd.
Op dit moment wordt nagedacht het complex op vaste tijden open te zetten waarbij onder toezicht kan worden gevoetbald. Nader informatie volgt nog.

We kijken terug op een goed verlopen algemene ledenvergadering op vrijdag 11 december. Het was, met dank aan Vincent Kempers, de leden mogelijk gemaakt om via Zoom de vergadering bij te wonen. Boven verwachting hebben ruim 55 (!!) voor de ledenvergadering op afstand ingelogd. De jaarrekening 2019-2020 en een geringe verhoging van de contributie hebben unaniem de goedkeuring van de aanwezige leden gekregen.
De verschillende jaarverslagen zijn opvraagbaar bij de secretaris. Het verslag van 11 december komt in januari beschikbaar via de website.

In tegenstelling tot andere jaren zijn de jubilarissen niet tijdens de ALV in de schijnwerpers gezet, maar de dag ervoor persoonlijk bezocht. Daarbij hoorden vijf leden die zestig jaar lid zijn van FC Aalsmeer en de rechtsvoorgangers RKAV of VVA. Vijf trouwe leden die, ieder op eigen wijze, ontzettend veel voor de verenigingen hebben betekend. Zo hebben Peter Springintveld, Jos Springintveld en Kees van ‘t Schip hun sporen op bestuurlijk en organisatorisch verdiend voor RKAV en FCA. Ook na 60 jaar is hun betrokkenheid nog altijd groot. Zo zijn Peter en Kees nog wekelijks in verschillende rollen actief op ons complex.
De vierde jubilaris, met een VVA-geschiedenis, werd eveneens thuis verrast. Ab van der Stroom was jarenlang vaste scheidsrechter op de zaterdag bij jeugd en senioren en vaak aansluitend de barman in een drukbevolkte kantine. Ab behoort nog altijd tot de harde kern van supporters die bij thuis- en uitwedstrijden van de zaterdag 1 aanwezig is. In voor- en tegenspoed steunt hij het eerste elftal.
De vijfde jubilaris is Cor Geleijn. Waarderende woorden ook voor zijn grote inzet voor de club als voormalig bestuurslid en huidig lid van de technische commissie.
Henk Volkers werd verder voor zijn vijftig jaar lidmaatschap onderscheiden. Henk is voormalig bestuurslid van VVA en nog altijd supporter van het eerste elftal.

Hoogtepunt van de avond was de voordracht van twee ereleden. Met Rob Springintveld en Matthijs van Muijden heeft de club twee nieuwe leden aan de lijst kunnen toevoegen. Rob en Matthijs hebben op allerlei terreinen veel voor de club gedaan. Over hun voetbaltalent is weliswaar niet veel bekend, over hun bestuurlijke rol des te meer. In de afgelopen jaren hebben zij als bestuurders de club(s) in voor- en tegenspoed bestuurd. Naast de bestuurstafel hebben zij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwbouw en onderhoud van ons complex, bardiensten, inkoop, wedstrijdsecretariaat, bestuursdiensten enz. Het toont eens te meer hun veelzijdigheid voor de club. Het erelidmaatschap is een verdienste voor wat zij tot op de dag van vandaag voor de club betekenen.

Het bestuur wenst iedereen Fijne feestdagen en een Voorspoedig, en vooral gezond, 2021!

Namens het bestuur van FC Aalsmeer,

Eef Niezing (voorzitter)

Bekijk ook

Bestuursbijdrage maart 2021

Ondanks het uitblijven van een versoepeling van de coronamaatregelen gebeurt er veel binnen de vereniging. …