Begin » Mededelingen » Bestuursbijdrage FC Aalsmeer november 2018

Bestuursbijdrage FC Aalsmeer november 2018

Het bestuur kijkt terug op een goede ledenvergadering. De Jaarrekening 2017 laat vrijdag 2 november, in een redelijk bezochte vergadering, een mooi resultaat zien en toont aan dat FC Aalsmeer een gezonde bedrijfsvoering kent. Centraal staat deze avond het afscheid van Cor Geleijn. Na jarenlang in verschillende bestuursrollen actief te zijn geweest, neemt hij afscheid van het hoofdbestuur van FCA. Zijn grote betrokkenheid bij o.a. de fusie en de nieuwbouw van het complex doen het bestuur besluiten Cor voor te dragen tot Lid van verdienste. De leden gaan unaniem akkoord.

Tegenover het vertrek van Cor staat de komst van twee nieuwe bestuursleden. Dave van Voorst en Robert-Jan Jansen komen het bestuur versterken. Dave wordt de nieuwe voorzitter van de zaterdagafdeling en Robert-Jan wordt verantwoordelijk voor technische zaken (jeugd-, zaterdag- en zondagafdeling). Met deze invulling van technische zaken behoort de invulling per afdeling tot het verleden. Met de komst van de twee nieuwe bestuursleden beschikt de club over een ervaren bestuur dat de koers voor de club verder (mede) kan bepalen. Centraal staan de komende periode de ambities op het technische en organisatorische vlak, met aandacht voor het niveau van het voetbal binnen de afdelingen en het vergroten van de betrokkenheid van vrijwilligers van de club. De komende maanden zullen wij de leden hier verder over informeren. De leden gaan verder akkoord met de geringe contributieverhoging. Aandacht verder voor Jeugdvoetbal op zondag. Werkgroep voorzitter Jan Groen informeert de leden over de stappen die zullen worden gezet. Zo zal een vragenlijst naar spelers worden toegestuurd en vinden er interviews plaats in allerlei lagen van de club (spelers, ouders, trainers, begeleiders, vrijwilligers).

De avond staat ook in het teken van een groot aantal jubilarissen. Twee leden springen eruit. Gert Bogaard en Paul Springintveld krijgen extra aandacht vanwege hun 60-jarig lidmaatschap. Beide mannen hebben niet alleen sportief maar ook op het bestuurlijke en (nog steeds) technische vlak veel betekend voor VV Aalsmeer, RKAV en FC Aalsmeer. Ze verdienen dit podium.

 

Het eerste zaterdagelftal heeft zich half november na twee opeenvolgende nederlagen goed hersteld. In een prima wedstrijd vol spanning wordt 17 november koploper AFC verslagen. Een mooier verjaarscadeau kan trainer Cor van Garderen zich niet wensen. Met dit mooie resultaat doet het team weer volop mee in de strijd om de bovenste plaatsen. Voor AFC blijf FC Aalsmeer de angstgegner waar niet van te winnen valt.

Met de zondag 1 wil het de laatste weken niet vlotten. Ondanks het vaak goed verzorgde spel trekt het team van Marco Bragonje vier wedstrijden op rij aan het kortste eind. Gelukkig brengt de wedstrijd tegen Graaf Willem/VAC hier verandering in. Na een wervelende tweede helft wordt met een klinkende 5-1 de tweede overwinning van het seizoen binnen gehaald. Een knappe prestatie.

 

Ten aanzien van de jeugd bestaat er enige zorg. Zo heerst er bij de lagere O19-teams enige onvrede over de trainingen. De aanvankelijk benoemde trainers zijn om verschillende redenen afgehaakt. Het jeugdbestuur doet haar uiterste best de vacatures ingevuld te krijgen en rekent daarbij op begrip.

Geïnteresseerde trainers, bij voorkeur met ervaring, kunnen zich melden bij Ruben Uithol (voorzitter jeugdafdeling) en/of Danny van der Moot (technisch jeugdcoördinator groot veld).

 

In deze bijdrage ook aandacht voor een aantal ergernissen.

Zo blijft het parkeren van fietsen en scooters een punt van aandacht. Zoals recentelijk al aangekondigd, worden fietsen en scooters die niet in de daarvoor bestemde stalling staan, verwijderd.

Verder bestaat er grote ergernis bij onze buren van de kinderboerderij over het parkeergedrag van bezoekers van ons complex. Wekelijks wordt het hen bij kans onmogelijk gemaakt het terrein te betreden. Bij een eventuele calamiteit kunnen hulpverleners niet hun werk doen.

In samenspraak met de gemeente wordt naar een oplossing gezocht. Zo zal er door de afdeling Handhaving van de gemeente worden opgetreden.

 Tot slot

Vrijwilligers zorgen er wekelijks voor dat ons complex keurig wordt onderhouden. Het schoonhouden van de kleedkamers maakt daar onderdeel vanuit. Als club zijn wij dan ook zuinig op deze kleedlokalen. Dit verklaart dat vandalisme, zoals recentelijk in kleedkamer 20, niet wordt getolereerd.

 

Namens het bestuur van FC Aalsmeer,

Eef Niezing

(Voorzitter FC Aalsmeer)

Bekijk ook

Contributie inning seizoen 2019/2020

FC Aalsmeer heeft de contributie-inning voor seizoen 2019/2020 ook dit jaar weer uit handen gegeven …