Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage februari 2021

Bestuursbijdrage februari 2021

Beste leden,

Met de invoering van de avondklok worden wij vanaf 22 januari nog verder beperkt in de mogelijkheden op ons sportcomplex. Jeugdteams kunnen met de invoering slechts nog één keer per week trainen. Het trainingsrooster heeft de nodige aanpassingen gekregen en probeert alle leeftijdsgroepen zo goed mogelijk tegemoet te komen. Ook de eerste elftallen hebben moeten snijden en wijken voor de tweede training uit naar het weekend. Een willekeurige zaterdag op ons complex laat, ondanks het uitblijven van competitievoetbal, heel veel wedstrijden zien. Jeugdteams in allerlei leeftijden (jongens, meisjes) spelen met regelmaat voor meer weerstand tegen teams uit een hogere leeftijdsgroep. Je ziet deze teams duidelijk progressie boeken.
Bij de hogere leeftijdsgroepen slaat de coronamoeheid toe. M.n. deze teams snakken naar hervatting van de competitie. Begrijpelijk dat de motivatie de laatste weken enigszins afneemt.

Grote waardering gaat uit naar alle trainers en leiders die wekelijks het enthousiasme weer weten op te brengen om de jeugdteams te motiveren. Dit geldt ook voor de ouders die op zaterdag vanuit de fietsenstalling, in het Hornmeerpark en achter de hekken rond de velden hun kind(eren) zien voetballen. De shifts van de verschillende leeftijdsgroepen verlopen mede dankzij hen naar tevredenheid. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. FC Aalsmeer hecht hier veel waarde en benoemt dit met regelmaat ook naar de gemeente Aalsmeer, vooral als het de verlichting rond ons complex betreft. Wat betreft de veiligheid hebben wij, met dank aan een ouder, via Univé een groot pakket met veiligheidsgadgets voor onze jeugdspelers gekregen zodat zij nog veiliger over straat kunnen. Zaterdagmorgen 6 februari worden, tijdens een persmoment, de eerste exemplaren uitgereikt aan JO13-2.

De maanden januari en februari staan standaard in het teken van gesprekken met (jeugd-)trainers over contractverlenging en de (eerste) invulling van vacatures. Het bestuur en jeugdbestuur hebben hier, daarbij ondersteund door de technische commissie, een eindverantwoordelijke rol. Er worden in deze periode veel gesprekken gevoerd. De eerste in de rij is de contractverlenging met Peter Neuvel als trainer van zondag 1. Zoals al eerder gemeld, heeft het bestuur het volste vertrouwen in zijn werkwijze. Peter is er in relatief kort tijdsbestek met assistent Mike Kocon erin geslaagd een goed elftal neer te zetten, waar nog voldoende rek in zit. Het team toont ook in coronatijd een gezonde ambitie om het seizoen in de top af te sluiten. Peter zijn werkwijze is bij uitstek geschikt voor jonge spelers die door willen groeien binnen onze club.
Voor de opvolging van Jesse Donker worden op dit moment de laatste gesprekken gevoerd. Het bestuur streeft naar afronding in de eerste week van februari.

Als bestuur kijken wij uit naar de herstart van de competitie. Zoals het zich nu laat aanzien, is een herstart mogelijk in april te verwachten. Voor de invulling heeft de KNVB nog een tweetal opties over, namelijk het uitspelen van de eerste helft van de competitie of een tweedeling in de competitie. Bij de laatste wordt de klasse in twee groepen verdeeld en spelen de teams twee keer tegen elkaar. Zowel bij jeugd als senioren wordt naar de hervatting uitgekeken. Na april wordt de kans kleiner dat de competitie kan worden afgerond.

Ondanks de tweede lockdown zit de club niet stil. Zo heeft de sponsorcommissie met één van onze sponsors een grote actie in voorbereiding. De komende weken komen zij met eerste informatie naar buiten. Iedere speler, vrijwilliger, supporter, ouder kan hiervan profiteren. Volg daarom de berichtgeving.

In september vorig jaar organiseerde het bestuur een bijeenkomst voor een brede vertegenwoordiging vanuit de vereniging om over ontwikkelingen (visie op de toekomst, eerste elftallen, jeugd- en selectiebeleid, vrijwilligers in de club, sponsoring, business club, activiteiten) binnen de club te spreken. De uitkomst liet zien dat een dergelijke bijeenkomst met “critical friends” voor herhaling vatbaar was. De toezegging is toen gedaan begin 2021 een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Het bestuur komt deze toezegging na. De tweede gespreksronde staat gepland voor vrijdag 19 februari a.s. en vindt digitaal plaats. Deelnemers ontvangen één dezer dagen een officiële uitnodiging. Geïnteresseerd in deelname? Meld je aan bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

 

Eef Niezing (voorzitter)

 

Bekijk ook

Bestuursbijdrage maart 2021

Ondanks het uitblijven van een versoepeling van de coronamaatregelen gebeurt er veel binnen de vereniging. …