Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage januari 2022

Bestuursbijdrage januari 2022

Beste leden,

Corona houdt ons in de eerste helft van de maand januari nog steeds in de greep. Normaal gesproken starten de voorbereidingen voor de tweede seizoenhelft bij de senioren in de eerste week na de jaarwisseling. Op dit moment kan echter maar in beperkte mate worden getraind. De coronaregels zijn nog steeds van toepassing.
Goed nieuws is dat de jeugd tot 18 jaar vanaf heden weer tot 20.00 uur mag trainen. De versoepeling zorgt ervoor dat ook de hogere leeftijdsgroepen weer het veld in kunnen.
Neemt niet weg dat de kantine nog steeds gesloten blijft en wij in afwachting zijn van de persconferentie van vrijdag 14 januari. Mogelijk biedt de uitkomst perspectief voor onze senioren en het spelen van (oefen-)wedstrijden. De toename van het aantal besmettingen doet het ergste vermoeden.

Belangrijkste nieuwsfeiten in december zijn de contractverlenging van trainer Ted Verdonkschot en de aankondiging van het vertrek van trainer Peter Neuvel geweest. Het contract met Ted is inmiddels getekend. Voor de zaterdag 1 is hiermee duidelijkheid verschaft en kan verder worden gewerkt aan de doorgroei van het elftal. Voor de zondag 1 ontstaat met het vertrek van Peter Neuvel een vacature. De januarimaand zal worden gebruikt om de selectie voor het nieuwe seizoen te inventariseren en een sollicitatieprocedure voor te bereiden.

In de algemene ledenvergadering van december is aangekondigd dat zowel Ruben Uithol (jeugdvoorzitter) als ondergetekende hun aflopende termijn als (jeugd-)voorzitter in december 2022 niet zullen verlengen. Er is inmiddels een start gemaakt met de zoektocht naar een opvolger. Doel daarbij is de beoogde opvolger in de gelegenheid te stellen een aantal maanden op bestuursniveau te laten meedraaien. Eventueel ge├»nteresseerde leden kunnen zich melden bij Ruben of ondergetekende. Er bestaat de mogelijkheid voor een ori├źnterend gesprek. Het gesprek is geheel vrijblijvend.
Met het vertrek van Robert-Jan Jansen bestaat er nog steeds een vacature voor een bestuurslid technische zaken. Hiervoor zijn inmiddels gesprekken met verschillende kandidaten gevoerd. Naar verwachting zal deze vacature op korte termijn worden ingevuld.

Ondanks de onzekere periode die ons ongetwijfeld nog te wachten staat, wenst het bestuur iedereen een voorspoedig, en vooral gezond, nieuw jaar toe.

Namens het bestuur,

Eef Niezing
(voorzitter FC Aalsmeer)

Bekijk ook

Presentatie beleidspijlers

Beste leden, Woensdagavond 14 september jl. heeft er een buitengewone ledenvergadering bij FC Aalsmeer plaatsgevonden. …