Begin » Mededelingen » Bestuursbijdrage juli 2020

Bestuursbijdrage juli 2020

Beste leden,

We kunnen begin juli terugkijken op een waardige afsluiting van het voetbalseizoen op ons complex. Zowel de jeugd als de senioren (inclusief Walking Football) hebben na de versoepeling van de coronamaatregelen geleidelijk aan de draad weer kunnen oppakken en onder redelijke omstandigheden kunnen trainen.
Voor de senioren is de maand juli een vrije maand. De jeugd daarentegen traint de zomervakantie door. Ondanks de zomervakantie is het voor hen mogelijk wekelijks op het veld te staan. Menig jeugdspeler gaat deze zomer namelijk niet met vakantie; voor hen een mooie kans om te blijven voetballen. Complimenten naar trainers en leiders die dit mogelijk maken. Voor de goede orde: het complex is in de zomerperiode verder niet toegankelijk voor de jeugd. Handhaving ziet hier streng op toe.

De kantine is vanaf 1 juli op woensdagavond geopend. Dit blijft de zomervakantie het geval. Om aan alle eisen te voldoen, zullen deze maand de nodige aanpassingen worden gedaan. Zo moet de 1 1/2 meter afstand in kantine, kleedkamers en toiletten kunnen worden gewaarborgd. Er zal een plan van aanpak worden opgesteld en ter toetsing aan de gemeente worden voorgelegd. Maatregelen die van iedereen een serieuze benadering vragen. Dit geldt ook voor het meenemen van eigen consumpties. Dit is zowel bij jeugd als senioren niet toegestaan.
Extra waardering gaat uit naar het jeugdbestuur en de vrijwilligers die vanaf de start in mei het complex “coronaproof” hebben gemaakt en dagelijks voor alle preventieve maatregelen hebben gezorgd.

Het aangekondigde vertrek van Rob Springintveld als bestuurslid van FC Aalsmeer heeft in juni veel losgemaakt en voor veel uiteenlopende reacties gezorgd. Uit alle reacties blijkt de grote waardering voor al datgene wat Rob in de afgelopen jaren voor RKAV en FC Aalsmeer heeft betekend. Een terechte waardering voor een echte clubman waar het woord betrokkenheid met hoofdletters kan worden geschreven.
Het bestuur krijgt in grote lijnen kritiek op de ontwikkelingen rond de zondagafdeling. Zo wordt m.n. de terugloop van het aantal seniorenteams en de beleving op zondag genoemd. Verder komt de verhouding met de zaterdagafdeling en de business club aan de orde. Kritiek mag en moet, echter niet op een wijze waarbij (op ludieke wijze?) op de man wordt gespeeld. Geen van de partijen is daarbij gebaat. Het bestuur distantieert zich hiervan.
Zoals valt op te maken, zijn de reacties in de bestuursvergadering besproken en worden deze serieus opgepakt. Dit verklaart dat voor de start van het nieuwe seizoen een afvaardiging van alle direct betrokkenen door het bestuur zal worden uitgenodigd om met elkaar (op locatie) de samenwerking in het nieuwe seizoen te beschouwen. In deze onzekere tijden heeft de club baat bij rust en een gezamenlijke kijk op de toekomst. De rijen moet daarvoor gesloten zijn.

Alle leden hebben afgelopen week een brief ontvangen waarin de nodige maatregelen worden toegelicht. Een geringe contributieverhoging voor het nieuwe seizoen maakt daar onderdeel vanuit. Wij rekenen op ieders begrip.

Het was in allerlei opzichten een memorabel seizoen. Corona heeft ook onze club geraakt en biedt nog onvoldoende zekerheden voor het nieuwe seizoen. Gelukkig kan en mag er vanaf augustus weer in wedstrijdverband worden gevoetbald. Daar gaat het immers om en maakt het spelletje zo boeiend.

Het bestuur wenst iedereen een goede vakantie en …. blijf vooral gezond.

Namens het bestuur,

Eef Niezing
(voorzitter)

Bekijk ook

Spuugzat

Het zal niemand zijn ontgaan dat wij de afgelopen maanden veelvuldig met overlast op ons …