Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage juli 2021

Bestuursbijdrage juli 2021

Beste leden,

In de laatste week van juni is de naam van FC Aalsmeer regionaal en landelijk in een kwaad daglicht geplaatst. De recentelijke aanhouding van een lid van Business Club FC Aalsmeer heeft veel negatieve publiciteit tot gevolg gehad, waarin de naam van onze club steevast in één adem met de aanhouding is genoemd.

De afgelopen week heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Business Club over deze actualiteit met bijkomende negatieve publiciteit. Naast dat wij als bestuur de handelswijze van betrokkene veroordelen, vinden wij het van belang te melden dat er geen enkele link bestaat van het betrokken bedrijf naar onze club. Het bestuur en het bestuur van Business Club FC Aalsmeer onderhouden nauw contact over de verdere voortgang.

Er valt gelukkig ook goed nieuws te melden. Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat Mark Stoffels de rol van penningmeester van Frank Springintveld zal overnemen. Mark start in augustus met zijn werkzaamheden als penningmeester. De benoeming van de penningmeester vraagt vanzelfsprekend formeel een akkoord van de leden. In algemene ledenvergadering van november zal de officiële voordracht plaatsvinden en Frank aftreden als penningmeester. Onder de bestuursbijdrage van deze maand stelt Mark zich nader voor.

De versoepelingen van 26 juni hebben ervoor gezorgd dat het seizoen 2020-2021, zeker voor de jeugd, een mooie afsluiting heeft gekregen. Voor het eerst sinds lange tijd (oktober 2020!) konden wedstrijden door publiek worden bijgewoond en was de kantine geopend. Het laatste weekend van de Regio Cup kreeg daarmee iets extra’s. De vele positieve reacties vanuit leden en toeschouwers naar de vrijwilligers onderstreepten eens te meer hoe belangrijk de aanwezigheid van publiek bij de wedstrijden is. Het zou mooi zijn hier het nieuwe seizoen een gevolg aan te kunnen geven.

Zoals al eerder gemeld, blijft de kantine in de zomermaanden op woensdagavond geopend. Dit is ook de avond dat teams gebruik kunnen maken van het complex om te trainen. De andere avonden is het complex gesloten. Kees van ‘t Schip is bereid gevonden om woensdagavond achter de bar te staan. Iedereen juicht dit vanzelfsprekend toe, maar voor het nieuwe seizoen is het bestuur nog driftig op zoek naar versterking van het barpersoneel op de trainingsavonden, zaterdagmiddag en zondagmiddag. De recente oproep via sportlink naar de leden heeft vijf reacties opgeleverd. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal er een nieuwe (dringende) oproep naar de leden worden gedaan. De kantine is het hart van de club. Er is vers bloed nodig om deze, inclusief de keuken, komend seizoen optimaal te kunnen laten draaien. Met de huidige bezetting is dit niet mogelijk.

Begin augustus starten de selectieteams met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De selecties en het oefenprogramma zijn nagenoeg rond. Voor het (jeugd)bestuur is het een geweldige uitdaging de trainingsavonden en wedstrijddagen in te delen. Met het verzoek dat op dit moment bij de KNVB ligt, kunnen jeugd en senioren het seizoen 2021-2022 toch op de gewenste vaste tijden blijven voetballen.

In deze bijdrage nogmaals aandacht voor de Amateurvoetbal loterij. In juni is deze van start gegaan. Onze sponsorcommissie voert hier bij de regie. De loterij is een initiatief van de KNVB en dient als een extra financiële steun in de rug voor de amateurverenigingen. Leden van FC Aalsmeer kunnen tot uiterlijk maandag 12 juli digitaal loten kopen. De loterij bereikt de deelnemers via app, mail of andere sociale kanalen. De extra inkomsten die worden verkregen, kunnen bijvoorbeeld worden aangewend voor trainingsmateriaal, het opknappen van het complex of het organiseren van leuke activiteiten voor leden of vrijwilligers.

De juli maand is normaal gesproken een voetballoze maand. De ESA (beheerder van onze velden) heeft daarom voor de laatste week van juli De Binding toestemming gegeven de Kindervakantieweek op ons complex te organiseren. Gedurende de week van 26 – 30 juli zijn dagelijks zo’n 100 kinderen onder deskundige leiding op het veldje (ter hoogte van onze containers) actief. Er wordt geen gebruik gemaakt van de voetbalvelden. Veld 4 en 5 liggen de gehele zomerperiode eruit. Deze velden krijgen namelijk groot onderhoud.

In de week 9 tot en met 13 augustus wordt wederom het Ajax Camp georganiseerd. Gedurende de week wordt op de Ajax-wijze getraind. De voetbalclinic is bestemd voor jongens en meisjes geboren tussen 2004 en 2015. Naar het blijkt, is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Zaterdag 21 augustus staat in het teken van het X-traatje. Het bestuur van het Wkaatje is erin geslaagd een mooi programma voor ruim 200 kinderen (!) te organiseren die het Wkaatje van 2020 en 2021 hebben gemist. De 5-kamp met luchtkussens en een aantal poldersportspelen zullen niet in het programma ontbreken. Overigens is de organisatie nog op zoek naar een aantal groepsleiders. Interesse? Stuur een mail naar info@weekaatje.nl. Deze dag worden er, met uitzondering van een oefenwedstrijd van het eerste elftal, geen andere activiteiten op ons complex gepland.

Het seizoen 2020-2021 was een bewogen seizoen met veel beperkingen en weinig competitie. Toch is m.n. de jeugdafdeling erin geslaagd wekelijks toch een volwaardig trainingsaanbod te verzorgen. Complimenten gaan uit naar alle trainers, begeleiders en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit geldt eveneens voor de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn geweest voor het onderhoud van het complex. Dankzij hen heeft o.a. de kwaliteit van de velden in de afgelopen periode niet onder de maatregelen geleden. Het complex blijft mede dankzij hen een visitekaartje. De recente versoepelingen bieden perspectieven voor het nieuwe seizoen. Een mooi sportief vooruitzicht.

Het bestuur van FC Aalsmeer wenst iedereen een gezonde zomervakantie.

Eef Niezing (voorzitter)

——————————————————————————————————————

Mijn naam is Mark Stoffels (49 jaar), getrouwd met Désiree en we hebben samen drie kinderen (Daan, Lars en Fien). Sinds 2014 voetballen onze kinderen bij Aalsmeer en ben ik actief als trainer en/of coach van verschillende jeugdteams. Ik kom oorspronkelijk uit Amstelveen en speelde jarenlang bij AmstelveenHeemraad als verdediger en/of keeper in diverse jeugdteams en bij de senioren in een vriendenteam (het 7e elftal) en in een zaalvoetbalteam. Ik moest het vooral hebben van overzicht en hard werken, de technische hoogstandjes en verfijnde passes liet ik aan anderen over. Vlak voor de COVID-19 uitbraak was ik voorzichtig begonnen met trainen bij de veteranen van FC Aalsmeer op de woensdagavond.

Naast deze activiteiten werk ik bij CACEIS Bank, een bank die effecten (aandelen/obligaties) bewaart voor grote institutionele partijen (pensioenfondsen, verzekeraars, banken). Tot aan de fusie in november 2020 met CACEIS Bank was ik lid van de Raad van Bestuur (CFO) van KAS BANK en sinds de fusie zit ik in het management van de Nederlandse activiteiten van CACEIS Bank om de transfer van klanten van de systemen van KAS BANK naar de systemen van CACEIS Bank te begeleiden. Dit traject eindigt op 30 juni 2021, waarna ik na 22,5 jaar op zoek ga naar een rol buiten CACEIS Bank.

Ik zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in november wordt voorgedragen als de nieuwe penningmeester van FC Aalsmeer en daarmee zal ik Frank Springintveld opvolgen die deze rol meer dan 10 jaar heeft bekleed. Mijn bestuurlijke ervaring, financiële kennis en enthousiasme voor voetbal en de club zullen een belangrijk deel van mijn inbreng zijn binnen het bestuur en daarmee in de ontwikkelingen van FC Aalsmeer.

Met vriendelijke groet,

Mark

Bekijk ook

Bestuursbijdrage mei 2021

Beste leden, De half mei door de overheid aangekondigde coronaversoepelingen hebben voor deze maand nog …