donderdag , 21 februari 2019

Bestuursbijdrage maart 2018

De zaterdag 1 is minder goed aan de tweede helft van het seizoen begonnen. Met de huidige zesde plaats heeft het team zich weliswaar min of meer veilig gespeeld maar zijn de titelkansen inmiddels verkeken. Meestrijden om de derde periodetitel zou een mooi toetje zijn. In de selectie zijn inmiddels de nodige mutaties voor het nieuwe seizoen bekend geworden. Een aantal spelers heeft te kennen gegeven de club te zullen verlaten. Er wordt op dit moment door bestuur en technische staf hard gewerkt om de kwaliteit van de selectie op peil te houden. Belangrijk is dat hoe dan ook de continuïteit blijft gewaarborgd met spelers die langere tijd aan de club verbonden (willen) blijven.
Voor de zondag breken belangrijke weken aan. De komende wedstrijden moet blijken of het team een plaats in de middenmoot kan veroveren. De spectaculaire wedstrijd tegen Nic Boys heeft in ieder geval aangetoond dat dit tot de mogelijkheden behoort.
Positief is de gestage ontwikkeling van een aantal jeugdspelers. Een aantal “echte Aalsmeerders” heeft inmiddels een basisplaats veroverd.

In deze fase van het seizoen valt er veel van het trainersfront te melden.
De afgelopen maanden is regelmatig gesproken over de verdergaande investering in onze jeugd. Als club willen wij verder en dit verklaart de aanstelling van Danny van der Moot als nieuw technisch jeugdcoördinator groot veld. Danny is op dit moment hoofdtrainer van DCG en heeft ruime ervaring als jeugdcoördinator bij verschillende Amsterdamse clubs. Wij zijn bijzonder blij met zijn aanstelling.
Met Dirk Cornelissen keert een bekende trainer terug op het oude nest. Dirk zal met Jack van Halm en Arjan Vreken het coördinatorschap klein veld voor zijn rekening nemen. Drie ervaren trainers die onze jongste jeugd op technisch vlak verder kunnen helpen.
In verschillende leeftijdsgroepen wordt op dit moment naar uitbreiding van de trainersstaf gezocht, waaronder de JO19.
Peter Holstein maakt namelijk de overstap naar de senioren. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt de trainer van JO19-1 de nieuwe trainer van de zaterdag 2. Hij volgt Peter Neuvel op die hoofdtrainer wordt van Kockengen. Een felicitatie waard.

De drukte op zaterdag neemt nog steeds toe. Zo zijn er deze en volgende maand wedstrijddagen met 35 of meer wedstrijden. Dit is de afgelopen tijd voldoende reden geweest om de speeldagen tegen het licht te houden.
Begin maart is het bestuur daarom gestart met het onderzoeken naar mogelijkheden om een aantal jeugdteams het komend seizoen op zondag te laten voetballen Deze gesprekken krijgen de komende weken een vervolg met sessies met jeugdspelers, trainers en ouders.

In maart en april wordt met de gemeente de vervanging van ons hoofdveld voorbereid. Zoals het zich nu laat aanzien, wordt eind mei met de vervanging van de kunstgrasmat gestart. Gezien de huidige goede kwaliteit van de ondergrond, en dat is beslist een winstpunt, zal de vervanging minder tijd in beslag gaan nemen. Naar verwachting zal eind juni/begin juli de nieuwe mat in gebruik kunnen worden genomen.
In januari werd nog twijfel uitgesproken over de komst van de nieuwe lichtinstallatie. Het heeft weliswaar langer geduurd, maar dan heb je ook wat. De werkzaamheden zijn gestart en binnen afzienbare tijd beschikt ook het zesde veld over een volwaardige lichtinstallatie. De realisatie betekent een hele verbetering voor onze trainingsfaciliteiten. Zo kunnen onze standaardteams in het vervolg op een volwaardig veld trainen en dat zal zeker de kwaliteit ten goede komen.

De Businessclub heeft recentelijk de club de mogelijkheid geboden om volwaardige dug-outs voor de velden 5 en 6 aan te schaffen. We zijn hier bijzonder blij mee. Dit geldt zeker ook voor de MO15. Zij hebben in de afgelopen maanden een dringende oproep geplaatst om juist voor deze velden een mogelijkheid te creëren waarbij reservespelers een volwaardige plek hebben om te zitten. Na plaatsing zullen de dug-outs op feestelijke wijze in gebruik worden genomen.

Een bron van ergernis blijft de wijze waarop scooters en fietsen bij de ingang worden geparkeerd. Er is al eerder het verzoek gedaan deze in de daarvoor bestemde fietsenstalling te plaatsen, zonder resultaat. Vanaf deze maand worden fietsen en scooters die niet in de stalling staan verwijderd. Het is goed hier rekening mee te houden.

Maandag 19 maart vindt de buitengewone ledenvergadering plaats. Aandachtspunt de (verplichte) inzet van vrijwilligers. Alle leden hebben een aantal weken geleden een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Namens het bestuur
van FC Aalsmeer,

Eef Niezing
(voorzitter)

Bekijk ook

Onderzoek student Hogeschool van Amsterdam

Kaylee Vermeulen, student aan de Hogeschool van Amsterdam, start in februari met een haalbaarheidsonderzoek naar …