donderdag , 20 februari 2020
Begin » Mededelingen » Bestuursbijdrage maart 2019

Bestuursbijdrage maart 2019

Beste leden,

Het voetbalseizoen komt voor de standaardteams in een belangrijke fase terecht. Zo speelt de zaterdag 1 de komende weken een aantal belangrijke “finales”, te beginnen zaterdag 9 maart tegen FC Breukelen. De punten zijn hard nodig om uit de onderste regionen te geraken. Met het niveau dat het team in de tweede helft tegen CSW haalde, moet dit mogelijk zijn. De trainer moet dan wel over een volledige selectie kunnen beschikken. Afmeldingen kan het team zich in de derde periode niet permitteren.

De zondag 1 is de (nieuwe) halve competitie goed gestart. M.n. de sterke eerst helft tegen Besiktas toont aan dat het team kansrijk is voor handhaving.

De procedure voor een nieuwe trainer voor de zondagselectie is in volle gang. Het bestuur hoopt een dezer dagen de naam bekend te kunnen maken.
Met de trainer van de zaterdag 2 Peter Holstein is inmiddels contractverlenging overeengekomen.

Het bestuur is verder bijzonder verheugd over het aanblijven van Danny v.d. Moot als TJC groot veld. Mede dankzij zijn inbreng is de doorgaande lijn binnen de hoogste leeftijdsgroepen aanmerkelijk versterkt. De ontwikkelingen gaan verder. Zo zal er op korte termijn een start met een voetbalvolgsysteem worden gemaakt, waarmee de voetbalontwikkelingen van de jeugdspelers nog beter in beeld wordt gebracht.

Alle leden worden binnen een paar dagen gemaild over de uitkomst van het door de Werkgroep jeugdvoetbal op zondag uitgevoerde onderzoek. Naast de beschrijving van het proces en de opties die tegen het licht zijn gehouden, worden de verschillende adviezen vanuit de werkgroep toegelicht. Op basis van de uitkomst van het onderzoek heeft het bestuur besloten het advies om een aantal jeugdteams volgend seizoen op zondag te laten voetballen, over te nemen. Het betreft hier de niet-selectieteams in de leeftijdsgroepen O15, O17 en O19. Het bestuur ziet voldoende draagvlak om deze keuze te maken en realiseert zich dat ongetwijfeld niet iedereen tevreden zal zijn met de uitkomst. Na een jaar zal de overgang worden geëvalueerd.
De afgelopen weken zijn in verschillende sessies direct betrokkenen binnen de club (jeugdbestuur, scheidsrechterscommissie, wedstrijdsecretariaat, barcommissie, coördinatoren betreffende leeftijdsgroepen, trainers, …) uitgebreid geïnformeerd.
De andere adviezen van de werkgroep zijn op dit moment nog onderwerp van gesprek. In een later stadium meer hierover.

In januari is door de staf van het Weekaatje een dringende oproep om uitbreiding van de staf gedaan. Met de wetenschap dat een aantal van hen heeft aangegeven volgend jaar te zullen stoppen, is de oproep vooral gedaan om opvolgers dit jaar al de kans te geven te kunnen meedraaien. Helaas heeft niemand zich aangemeld. Een teleurstellend resultaat, dat niet veel hoop biedt voor 2020. De komende maand zal de oproep op allerlei (digitale) wijze nogmaals onder de aandacht worden gebracht.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het schoolvoetbaltoernooi 2019 gestart. Dit jaar wordt het toernooi van 17 t/m 21 juni bij FC Aalsmeer georganiseerd. Het behoort tot een van de grootste evenementen van de gemeente Aalsmeer, vandaar dat er tweejaarlijks veel van de vrijwilligers wordt gevraagd. De organisatie kan voor dit jaar nog wel enige versterking gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Frank Springintveld en/of ondergetekende.

In de afgelopen twee weken zijn de oud-VVA leden Gerrit Bos en Nico Heeren overleden. Beiden hebben in het verleden, ieder in zijn eigen rol, veel voor Voetbalvereniging Aalsmeer betekend. Zo was Gerrit Bos jarenlang actief als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden en betrokken bij het onderhoud van de velden (lijnen trekken). Nico Heeren is bestuurslid geweest bij de club en leider van het eerste elftal. Onze gedachten gaan uit naar de families.

Tot slot: iedereen is het er over eens dat wij over een prachtig sportcomplex beschikken. Wat is er dan mooier wanneer in de Voorjaarsvakantie de KNVB ons complex benut voor de talentendag Jonger Oranje.
Het jeugdbestuur en vrijwilligers hebben mede deze dag tot een groot succes gemaakt. We mogen trots op hen zijn.

 

Namens het bestuur
van FC Aalsmeer

Eef Niezing
(Voorzitter)

 

Bekijk ook

Bestuursbijdrage februari 2020

Beste leden, De maand januari heeft bol gestaan van (sportieve) activiteiten. Na een drukbezochte nieuwjaarsreceptie …