Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage maart 2021

Bestuursbijdrage maart 2021

Ondanks het uitblijven van een versoepeling van de coronamaatregelen gebeurt er veel binnen de vereniging.

De meest in het oog springende activiteit van de laatste weken is ongetwijfeld de sloffenactie geweest. In samenwerking met een van onze belangrijke sponsors Brood- en banketbakkerij Hulleman, is de sponsorcommissie erin geslaagd een geweldige actie neer te zetten die veel in Aalsmeer heeft losgemaakt. Zo hebben verschillende afnemers, vaak op creatieve wijze, veel inwoners met een slof van FC Aalsmeer blij gemaakt. Mooie voorbeelden zijn vrijwilligers binnen de club, de Voedselbank, bewoners van de Aalsmeerse zorgcentra en Ons Tweede Thuis.
Hoogtepunt was de Drive-thru van zaterdag 6 maart. Langs een kleurrijke route, met dank aan Boom Belettering, konden de bestellingen worden opgehaald. Naast de bosvruchtensloffen zijn die zaterdag ook veel frisdrankenpakketten afgenomen. Een extra initiatief van de barcommissie.
De opbrengst mag er met 863 (!) verkochte bosvruchtensloffen zijn. Met de verkoop komt een bedrag van ruim € 4300 beschikbaar voor de club. De opbrengst is een welkome extra bijdrage in coronatijd en krijgt een goede bestemming.
Een woord van dank gaat uit naar de sponsorcommissie en Marco Hulleman voor het mogelijk maken van deze geweldige actie.

Op sportief gebied is er, buiten de trainingen om, nog steeds weinig mogelijk. Op technisch en inhoudelijk gebied is echter in de maanden februari en maart voldoende gebeurd.
Begin maart heeft zaterdagtrainer Jesse Donker het bestuur verzocht zijn contract tussentijds te beëindigen. Dit om het eerste elftal de ruimte te geven zich op het nieuwe seizoen te kunnen richten. Het bestuur heeft Jesse zijn verzoek gehonoreerd. Club en trainer zijn daarmee in goed overleg uit elkaar gegaan. Assistent-trainer Peter Freke is bereid gevonden het seizoen af te maken. Peter zal het volgend seizoen nieuwe trainer Ted Verdonkschot assisteren.
De technische commissie heeft niet stilgezeten. Zo is ook het contract met Danny v.d. Moot verlengd. Danny gaat zijn derde seizoen in als technisch jeugdcoördinator groot veld en levert een belangrijke bijdrage aan de gestage ontwikkeling van onze jeugdafdeling.
De laatste jaren is een sterke groei binnen onze meisjesafdeling zichtbaar. Zowel kwalitatief als in aantallen maakt de afdeling een mooie groei door. Met ondersteuning vanuit de KNVB- afdeling Voetbalontwikkeling is in het najaar een ontwikkelprogramma voor het meisjes- en vrouwenvoetbal gestart. Om dit verder vorm te geven is heel bewust gekozen voor de aanstelling van een trainer voor de vrouwen 1 die tevens technisch jeugdcoördinator bij de meisjesafdeling is. Met de nieuwe trainer Johan Kraaijkamp heeft het bestuur een ervaren trainer in het vrouwenvoetbal binnengehaald.

Het bestuur is drukdoende met de uitwerking van de vorig jaar gepresenteerde vijf pijlers Recreatievoetbal, Clubgevoel & plezier, Maatschappelijke betrokkenheid, Ontwikkeling & opleiding en Prestatievoetbal. Deze pijlers bepalen de koers van de club voor de komende jaren. Voor de verdere uitwerking zijn inmiddels de eerste leden benaderd voor actieve deelname. Dit gebeurt door de bestuursleden.
Bij de uitwerking hoort ook een organogram waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de bestuursleden staan beschreven. Het organogram is kortgeleden vastgesteld en staat binnenkort ook op de website. Hiermee is voor de leden inzichtelijk waar de verantwoordelijkheden liggen en wie als bestuurslid bij bepaalde activiteiten het aanspreekpunt is.

Het bestuur van Weekaatje heeft recentelijk besloten dit jaar geen WeeKaatje te organiseren. Er zijn op dit moment te veel onzekerheden om zo’n groot evenement te laten plaatsvinden. Het bestuur zit echter niet stil en denkt na over het organiseren van een eendaags evenement. Dit evenement zal aan het begin van het nieuwe seizoen op en rond ons complex een uitdagende invulling krijgen. Volg voor meer informatie de komende maanden de website van het WeeKaatje.

Tot slot
In deze tijd kunnen veel evenementen geen doorgang vinden. Het is daarom fijn te kunnen melden dat RKDES en FC Aalsmeer van de Gemeente Aalsmeer toestemming hebben gekregen om dit jaar een aangepast schoolvoetbaltoernooi te organiseren. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen de clubs in de week van 7 juni op beide locaties de organisatie voor hun rekening nemen. Die week spelen de Aalsmeerse scholen hun wedstrijden op ons complex. De organisatie is met de voorbereidingen gestart, maar kan nog wel wat hulp gebruiken. Geïnteresseerd? Meld je aan bij Elly Zekveld (secretaris FC Aalsmeer)

Namens het bestuur,

Eef Niezing
(voorzitter)

Bekijk ook

Bestuursbijdrage mei 2021

Beste leden, De half mei door de overheid aangekondigde coronaversoepelingen hebben voor deze maand nog …