Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage maart/april 2020

Bestuursbijdrage maart/april 2020

Beste leden,

Het coronavirus heeft ons in de greep. Ook als voetbalclub ondervinden wij hinder van het virus. Deze hinder staat echter niet in verhouding tot (familie)leden die met het virus zijn besmet of door symptomen van het virus aan huis gebonden zijn. Voetbal is dan slechts bijzaak.
Neemt niet weg dat wij als club de verantwoordelijkheid hebben om actief bij te dragen aan het terugdringen van het virus. Het zal niemand zijn ontgaan dat het sluiten van ons complex daar onderdeel vanuit maakt. Vanaf de eerste landelijke maatregelen hebben wij iedereen, via onze website, de toegang tot ons complex ontzegd. De eerste dagen maakte deze maatregel bitter weinig indruk, vandaar de brief naar alle leden. Inmiddels hangt er een verbodsbord dat niets te wensen overlaat en wordt er door de gemeente gehandhaafd. Eventuele boetes kunnen hoog oplopen. Toch nog een keer dringend verzoek aan (ouders van) leden om zich ver van ons complex te houden. Het is onverantwoordelijk om hier als (jeugd)leden actief te zijn.

Naar verwachting zal de competitie geen vervolg meer krijgen. De piek rond coronabesmettingen is immers nog niet bereikt. Het is zaak dat de KNVB snel duidelijkheid over het amateurvoetbal verschaft.
De maanden april, mei en juni staan jaarlijks in het teken van toernooien en evenementen. Door de verschillende jeugdtoernooien (Carpentier Mooren, 123inkt.nl) het Sixentoernooi en .. het Weekaatje kan een streep worden gezet. Stuk voor stuk grote evenementen waar de club financieel mee “scoort”. Voeg daarbij het uitblijven van de wekelijkse kantine inkomsten en de grootste inkomstenderving is genoemd.
Het moge duidelijk zijn dat het bestuur zich zorgen maakt over het verlies aan inkomsten en benieuwd is naar de aangekondigde noodmaatregelen van de Gemeente Aalsmeer. Wethouder van Rijn heeft recentelijk bij Radio Aalsmeer laten weten dat naast de landelijke maatregelen de gemeente ook voor een aanvullend noodpakket zorgt. Daarbij zijn ook de sportverenigingen genoemd. We zijn zeer benieuwd naar de invulling. Naar alle waarschijnlijkheid komt hier begin april duidelijkheid over.
De toe te kennen middelen zijn ongetwijfeld niet toereikend genoeg om het verlies van dit seizoen te compenseren. Er zal daarom het nieuwe seizoen pas op de plaats moeten worden gemaakt. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties voor de contributie, de samenstelling van de trainersstaf en het organiseren van grote activiteiten? Stuk voor stuk vragen waar het bestuur de komende maanden antwoord op zal geven en begrip voor zal worden gevraagd.

Voor dit moment wensen wij iedereen veel sterkte en … blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Eef Niezing
(voorzitter)

Bekijk ook

Update Corona protocol 24 september

Het bestuur van FC Aalsmeer heeft deze week besloten om met ingang van donderdag 24 …