Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage mei 2021

Bestuursbijdrage mei 2021

Beste leden,

De half mei door de overheid aangekondigde coronaversoepelingen hebben voor deze maand nog niet veel effect op de activiteiten en aanwezigheid op ons complex. Zo is de mogelijkheid om dagelijks het terras tot 20.00 uur open te stellen nog geen reële optie gebleken. Organisatorisch en logistiek is dit voor dit moment niet haalbaar. Bij eventueel verruiming van de versoepelingen begin juni zal opnieuw naar de mogelijkheid worden gekeken. Het niet openstellen van het terras betekent echter niet dat op andere plaatsen alcohol kan worden genuttigd. Hier wordt nog steeds door de gemeente op gehandhaafd. Een eventuele boete komt voor rekening van de “deelnemers”.

Het bestuur is drukdoende de vacature voor penningmeester in te vullen. Naast de zoektocht naar een opvolger voor Frank Springintveld als penningmeester, is het bestuur voor volgend seizoen op zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers voor het wedstrijdsecretariaat (werkdagen, zaterdag, zondag) en barcoördinatoren. M.n. voor de bar en keuken is door het vertrek van een aantal belangrijke kartrekkers dringend behoefte aan nieuwe barcoördinatoren. Op dit moment vervult Arjan Levarht vanuit het bestuur (tijdelijk) deze rol. Deze valt niet blijvend te combineren met zijn andere bestuurlijke verantwoordelijkheden. Versterking is daarom beslist nodig. Behoefte aan meer informatie? Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Elly Zekveld en Arjan Levarht.

Afgelopen week heeft de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi besloten het toernooi dit jaar niet door te laten gaan. Een lastig besluit met ongetwijfeld veel teleurgestelde gezichten bij leerlingen van de deelnemende basisscholen in Aalsmeer. De organisatie vindt het echter te risicovol om met de beperkte laatste versoepelingen het toernooi op een veilige wijze te organiseren. Zorgen bestaan er over de verwachte verkeerstromen en de veiligheid van het publiek dat rond het complex een glimp van de wedstrijden zal willen opvangen. Zoals bekend heeft RKDES een andere keuze gemaakt voor de scholen in Kudelstaart. Dit besluit is in goed overleg genomen. De club kan de veiligheid rond haar complex beter garanderen.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels in volle gang. Er is bij m.n. de senioren en de meidenafdeling een toename van het aantal leden te zien. Dit is een prima ontwikkeling. De toename van het aantal teams heeft gevolgen voor het wedstrijdprogramma op zaterdag. Naar verwachting zullen de jeugdwedstrijden bij de start van de competitie eerder starten en zal er noodgedwongen aan het einde van de middag een extra wedstrijdronde worden toegevoegd. Het wordt een hele puzzel voor het wedstrijdsecretariaat om tot een goede indeling te komen. Dit geldt ook voor de trainingsavonden. Het is niet uitgesloten dat voor trainingen naar de vrijdagavond wordt uitgeweken.

Spijtig is het om te moeten constateren dat er weinig tot geen beweging richting de zondagafdeling plaatsvindt. Het aantal seniorenteams wordt het nieuwe seizoen weliswaar uitgebreid met de huidige JO19-1 (zondag), maar er zal, zoals het zich nu laat aanzien, geen nieuw volledig JO19-team doorstromen. Hiermee spelen er volgend seizoen geen jeugdteams op zondag. Het bestuur stelt alles in het werk jeugdspelers te laten doorstromen. De jeugd kiest er echter voor, een enkeling daargelaten, op zaterdag te blijven voetballen.

De selecties voor onze standaardteams zijn nagenoeg rond. De hoofdtrainers zijn tevreden over de samenstelling van de selecties. Leuk om te zien is dat (jonge) spelers op het oude nest terugkeren. Eerst elftallen krijgen daarmee steeds meer spelers die de eigen jeugdafdeling hebben doorlopen. Het bestuur vindt dit een goede ontwikkeling.

De junimaand zal in het teken van de Amateurvoetbal loterij staan. De loterij is een initiatief van de KNVB en dient als een extra financieel steun in de rug voor de amateurverenigingen. Ook FC Aalsmeer neemt tussen 12 juni en 12 juli deel aan dit initiatief. De loterij gebeurt digitaal en bereikt de deelnemers via app, mail of andere sociale kanalen. De extra inkomsten die worden verkregen, kunnen bijvoorbeeld worden aangewend voor trainingsmateriaal, het opknappen van het complex of het organiseren van leuke activiteiten voor leden of vrijwilligers. De sponsorcommissie zal de regierol bij de loterij nemen. Volg daarom de mail en informatie vanuit de commissie.

Tot slot: het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering weer een datum vastgesteld voor een gesprek met een geselecteerde groep betrokken leden vanuit de club. Vrijdagmiddag 18 juni staat als datum gereserveerd. Leden ontvangen begin juni een uitnodiging voor deelname.

 

Namens het bestuur,

Eef Niezing (voorzitter)

Bekijk ook

Bestuursbijdrage maart 2021

Ondanks het uitblijven van een versoepeling van de coronamaatregelen gebeurt er veel binnen de vereniging. …