Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage mei/juni 2020

Bestuursbijdrage mei/juni 2020

Eindelijk is het zover. Na ruim negen weken Coronacrisis zijn de maatregelen door de overheid enigszins versoepeld en wordt er weer door alle leeftijdsgroepen op ons complex getraind. Voor zowel jeugdspelers als senioren een bijzondere gebeurtenis, weliswaar met de nodige restricties. Zo zijn er met de gemeente Aalsmeer en ESA duidelijke afspraken gemaakt over het betreden van het complex en de (aangepaste) regels tijdens de trainingen (looproute, hygiënische maatregelen). De aanpassingen betekenen verder dat het complex niet door derden (lees: ouders, supporters) mag worden betreden. De praktijk laat zien dat het laatste best nog lastig is. De gemeente ziet, leert de ervaring, hier echter streng op toe. Na een waarschuwing volgt een boete en deze kan hoog oplopen. De boete komt voor rekening van de betrokkenen. Leden die zich hier niet aan houden, worden hierop aangesproken.

De selecties van zaterdag en zondag zitten in een overgangsfase. Met inachtneming van de 1,5 meter maatregel is er nog geen ruimte voor duels en kan er nog niet optimaal worden getraind. Wel biedt het de kans om nieuwe spelers te laten aansluiten.

Voor de zondagafdeling ligt er de uitdaging een volwaardige selectie voor twee teams op de been te krijgen. Op dit moment wordt met de jeugdafdeling bekeken wat met een doorstroming van jeugdspelers mogelijk is. De oproep die recentelijk op de website is geplaatst is, spreekt voor zich en geeft nog eens extra het belang aan. Er moet voor het nieuwe seizoen hoe dan ook een tweede elftal staan dat voldoende body heeft. Met de twee jeugdteams eronder moet daarmee de doorstroming voor de komende jaren zijn gegarandeerd. Prima condities voor jonge spelers om in te stromen.

De selectieteams en jeugd worden voor het nieuwe seizoen in het nieuw gestoken. Voor de Coronacrisis zijn wij voor beide afdelingen erin geslaagd een nieuw kledingcontract af te sluiten. Speciale dank gaat uit naar Jan Groen en Rudger Piet voor hun inspanningen bij de afsluiting van het contract voor de zaterdag 1, zondag 1 en dames. Het nieuwe tenue ziet er gelikt uit. Er volgt nog een presentatie. Voor de jeugd is, zoals eerder gemeld, een nieuw contract overeengekomen met de hoofdsponsor 123inkt.nl. Ook hier spreekt vertrouwen uit en wordt de continuïteit gewaarborgd. Een dezer dagen wordt bekend gemaakt wanneer de huidige tenues en tassen moeten worden ingeleverd. Informatie volgt via de website en teamleiders.

Zoals het zich nu laat aanzien, kan er vanaf september weer in competitieverband worden gevoetbald. Het is te hopen dat het complex dan weer volledig open is en ook de kantine kan worden gebruikt. Het bestuur werkt aan de begroting 2020-2021 en zal op korte termijn de leden informeren wat de consequenties voor het nieuwe seizoen zijn. Alle leden ontvangen in juni een brief.

Zowel de KNVB als de gemeente Aalsmeer zijn ons tegemoetgekomen in kwijtschelding van enkele maanden contributie respectievelijk huur. Dit geeft lucht. De gemeente heeft echter aangegeven meerdere middelen vrij te maken voor de sportverenigingen.
Reden te meer om, met andere verenigingen in de gemeente, opnieuw een verzoek voor extra ondersteuning in te dienen.

De sponsorcommissie zit niet stil en bezoekt op dit moment zoveel mogelijk sponsors. Voor deze lijn is gekozen om het belang van de trouwe ondersteuning nog eens extra te onderstrepen. Tevens voert zij op dit moment gesprekken met kandidaat-sponsors. In juni volgt meer informatie. Dezelfde maand wordt een verkoop van trainingspakken door hen georganiseerd.

Het zal de trouwe bezoekers van onze website niet zijn ontgaan dat het voorblad van onze website sinds kort een nieuwe button bevat. Onder de kop Vacatures vind je de belangrijkste vacatures binnen onze club. Zo zijn wij op dit moment op zoek naar een vrijwilliger voor de Contributieadministratie. Wim Braam heeft namelijk, na vele jaren voor RKAV en FC Aalsmeer de administratie voor zijn rekening te hebben genomen, laten weten aan het einde van het seizoen deze belangrijke taak te willen overdragen. Een taak die in samenwerking met de penningmeester en ledenadministratie kan worden uitgevoerd. Een tweede belangrijke vacature betreft het notuleren bij bestuursvergaderingen. Yvonne Nijmeijer stopt als notulant. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Elly Zekveld (secretaris).

Tot slot

Ondanks de Coronacrisis kunnen evenementen toch doorgang vinden. Het inmiddels traditionele Ajax Camp is daar een mooi voorbeeld van. In de laatste twee weken van de vakantie is Ajax te gast. Zij organiseren, binnen de richtlijnen van het RIVM, een volwaardig voetbalkamp op ons complex. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Namens het bestuur van FC Aalsmeer,

Eef Niezing
(Voorzitter)

Bekijk ook

Contributies seizoen 2020 – 2021

Geacht lid van FC Aalsmeer, Eind april hebben wij alle leden, via een e-mail en …