Begin » Mededelingen » Bestuursbijdrage oktober 2018

Bestuursbijdrage oktober 2018

De maand oktober is bij uitstek de maand om de eerste balans van het seizoen op te maken. Hoe presteren de eerste elftallen in de competitie, hoe ontwikkelt de jeugdafdeling zich, zijn er voldoende vrijwilligers voor verschillende activiteiten en welke voorbereidingen dienen nog voor de algemene ledenvergadering van november plaats te vinden?


Al deze aandachtspunten komen echter in een ander daglicht te staan wanneer een bekende voetballer binnen de club overlijdt.
Het overlijden van Dolf Wilting heeft de afgelopen week veel binnen de club losgemaakt en (mede)spelers en vrijwilligers geraakt. Een sterk betrokken vrijwilliger en markante voetballer is niet meer.
Dolf is in al die jaren op allerlei wijze actief betrokken geweest bij de club(s).
In zijn VVA-tijd was hij een verdienstelijk voetballer met oog voor de eigen actie. Jacques de Jonge heeft hem op de website van Aalsmeer Vandaag daarover mooi getypeerd.
Als aanvoerder van de veteranen was hij nooit te beroerd om op wisselende posities, tot keeper aan toe, te spelen. Verder stond hij, indien nodig, achter de bar en zorgde ervoor dat er wekelijks bij Walking football voor een natje en droogje werd gezorgd.
Dolf was altijd positief kritisch naar het bestuur en sprak zijn steevast bewondering uit over wat binnen de fusieclub was gerealiseerd. Neemt niet weg dat hij regelmatig tips ter verbetering aandroeg.
Mooi moment was ongetwijfeld het kampioenschap van het veteranenelftal in 2015. Het was de eerste titel voor een team in de geschiedenis van FCA, een team dat al verschillende jaren uit oud-VVA en oud-RKAV spelers bestond.
Dolf blijft bij ons in herinnering als een fijn voetbalmens met een warm hart voor club. We wensen ook langs deze weg zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

De afgelopen weken heeft een aantal, niet altijd zichtbare, onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Zo zal het niet iedereen zijn opgevallen, maar de nieuw dug-outs van veld 3 zijn verhuisd naar veld 1. Een hele verbetering. Hierdoor voldoen de reservebanken aan de kwaliteitseisen van de KNVB bij onze eerste elftallen.
Duurzaamheid heeft ook de aandacht gekregen. Er is een technische aanpassing bij de lichtinstallatie gedaan, waardoor de lichten op de verschillende velden na gebruik eenvoudiger uitgaan. Het kwam de laatste tijd met regelmaat voor dat de lichten ‘s nachts bleven branden. Een kostbare aangelegenheid. Met deze eenvoudige ingreep worden kosten bespaard. De beheersstichting van de accommodaties in Aalsmeer (ESA) heeft hier een actieve rol bij vervuld.
Verdere krijgt de club binnen afzienbare tijd de beschikking over zonnepanelen. Een recentelijke subsidieaanvraag is gehonoreerd, waarmee een flinke besparing op de elektriciteitskosten kan worden gerealiseerd.

De eerste elftallen hebben hun draai gevonden. De zondag 1 heeft de eerste punten binnen. Het elftal krijgt lof voor haar spel. Na twee onverdiende nederlagen wordt met goed spel van Warmunda gewonnen. Dit smaakt naar meer.
De zaterdag 1 draait keurig bovenin mee. Het elftal speelt naar haar mogelijkheden en laat bij vlagen goed verzorgd voetbal zien. Een compliment voor de spelers en de trainer is op zijn plaats. Zaterdag 27 oktober kan de ploeg in de topper tegen Huizen aantonen of zij in staat is om de eerste plek mee te doen.

De jeugdafdeling groeit nog steeds door. Elke week melden zich nieuwe jeugdvoetballertjes om bij FC Aalsmeer te komen voetballen. Het bestuur ziet geen aanleiding om een ledenstop in te voeren. De gestage groei draagt er wel toe bij dat een onderzoek naar jeugdvoetbal op zondag binnen de club noodzaak is. Recentelijk is een werkgroep door het bestuur geïnstalleerd. Deze groep van vijf sterk betrokken leden moet het draagvlak voor jeugdvoetbal op zondag onderzoeken. Zij zullen de komende maanden veel spelers, leden, vrijwilligers en ouders bij hun onderzoek betrekken. Het verdient aanbeveling om aan het onderzoek mee te werken.
Belangrijk onderdeel daarbij is de doorstroming naar de senioren, te beginnen met de Onder-19 spelers. In november wordt met hen gesproken over hun toekomst, ambities en mogelijke keuzes.

Vrijdag 2 november (aanvang: 20.00 uur) staat de algemene ledenvergadering gepland. Alle leden ontvangen een dezer dagen de uitnodiging. Belangrijk onderdeel van de agenda is altijd het vertrek van en de voordracht van nieuwe bestuursleden. Het bestuur streeft naar uitbreiding met de invulling van de vacature Technische zaken. Zij is stellig de mening toegedaan dat deze specifieke functie binnen het bestuur meer aanwezig dient te zijn. Tijdens de ledenvergadering zal de invulling nader worden toegelicht.

Tot slot: zaterdag 6 oktober werd onder grote belangstelling de eerste pub quiz op ons complex gehouden. De Evenementencommissie heeft hiermee een nieuwe activiteit aangeboord die geweldig aanslaat bij onze leden en voor herhaling vatbaar is. Zaterdag 3 november wordt de jaarlijkse Kienavond gehouden. De EC rekent wederom op een grote opkomst.

Namens het bestuur van FC Aalsmeer,

Eef Niezing
(Voorzitter)

Bekijk ook

Contributie inning seizoen 2019/2020

FC Aalsmeer heeft de contributie-inning voor seizoen 2019/2020 ook dit jaar weer uit handen gegeven …