Begin » Bestuur » Bestuursbijdrage oktober 2020

Bestuursbijdrage oktober 2020

Beste leden,

De verscherpte coronamaatregelen van dinsdag 13 oktober hebben grote gevolgen voor onze club gehad. Waren wij al gewend aan een gesloten kantine en kleedkamers; wordt nu het spelen van wedstrijden verboden. Van het ene op het andere moment ligt het competitievoetbal voor de jeugd en senioren stil en mag er slechts tot 18 jaar nog in groepsverband worden getraind.
De selecties van zaterdag en zondag trainen inmiddels in een aangepaste vorm waarbij alle corona spelregels in acht dienen te worden genomen. Dit is bittere noodzaak. Corona heeft namelijk ook de weg naar FC Aalsmeer gevonden.

Voor de tweede keer dit jaar gaat de competitie op slot, met alle gevolgen vandien. Het is onzeker wanneer er weer in wedstrijdverband kan worden gevoetbald. Dit doet iets met spelers, trainers en begeleiders.
Onze complimenten gaan in deze tijd uit naar de (jeugd)spelers en staf voor de wijze waarop zij omgaan met en invulling geven aan de verscherpte maatregelen op ons complex. Credits ook richting de coördinatoren voor het informeren van trainers, begeleiders en ouders over alle wijzigingen. Verder de trainers voor hun flexibiliteit bij het gebruik van de velden en de begeleiders in hun bijdrage aan de trainingen. Een last but not least de vrijwilligers. Naast het dagelijks onderhoud zijn zij gewoon gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe ring voor bordsponsors.
Er wordt in deze tijd een behoorlijk beroep op ons improvisatievermogen gedaan en dat valt niet altijd mee.

Het stilleggen van de competitie heeft vanzelfsprekend invloed op onze financiële situatie. De kantine, onze belangrijkste bron van inkomsten, is immers tot nader order gesloten. Zoals al eerder gemeld, betekent dit dat het bestuur terughoudend is t.a.v. wensen van (selectie)teams, trainers, leiders en begeleiding. Daarbij zijn ouders en supporters nog steeds niet welkom. Wij realiseren ons dat de toegang weigeren niet prettig overkomt, maar rekenen op ieders begrip.
Vernielzucht op ons complex kunnen wij er in deze tijd niet bij gebruiken. Dit verklaart onze duidelijke stellingname naar de ongewenste bezoekers van ons complex en de dreiging om tot royement over te gaan. Extra onkosten aan ons complex is wel het laatste dat wij willen.

Regels zijn soms lastig te begrijpen. Zo is het verrassend dat een Algemene Ledenvergadering wel op ons complex mag worden gehouden. Rekening houdend met eventuele ontwikkelingen hebben wij wel besloten de ALV naar vrijdag 11 december door te schuiven. Neemt niet weg dat de voorbereidingen gewoon doorgaan. Zo wordt op korte termijn een afspraak met de kascommissie gemaakt. In november volgt de uitnodiging waarbij leden zich vooraf moeten aanmelden. Deelname gebeurt op volgorde van aanmelding tot een maximum van 23 leden.

Namens het bestuur,

Eef Niezing
(voorzitter)

Bekijk ook

Nieuwe trainer Zaterdag1

Bestuur en technische commissie zijn vorige week met Ted Verdonkschot tot overeenstemming gekomen over de …