zondag , 19 augustus 2018

Bestuursupdate november

We kijken terug op een goede ledenvergadering. Vrijdag 10 november waren 58 leden bij de jaarvergadering van 2017 aanwezig. Weliswaar een hoger aantal dan vorig jaar, maar nog niet het aantal dat volgens ons bij een grote club als FCA past.

Naast de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening ook volop aandacht voor onze jubilarissen. Alle aanwezige jubilarissen zijn in het zonnetje gezet, met vooral aandacht voor Martien de Bok, Antoon Stokkel en Rob Springintveld. Drie leden met een grote staat van dienst (RKAV) en, na vijftig jaar, nog steeds zeer actief en/of nauw betrokken bij de club.

Wat betreft de zaterdagafdeling heeft Cor Geleijn aangegeven nog een jaar te willen doorgaan als afdelingsvoorzitter van de zaterdag. Wij zijn hier bijzonder blij mee, maar realiseren ons dat er voor volgend jaar naar een vervanger zal moeten worden gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Matthijs van Muijden of ondergetekende.

Extra punt van aandacht tijdens de vergadering het grote aantal wedstrijden op zaterdag. Wekelijks zijn onze velden van 08.30 tot vaak 17.30 uur continu in gebruik. Met het nog steeds groeiend aantal jeugdleden overweegt het bestuur vanaf het seizoen 2018-2019 ook jeugdwedstrijden op zondag in te plannen. Om tot een goede afweging en besluit te komen, wordt in december een bijeenkomst met een afvaardiging van bestuur, leden en ouders georganiseerd. Met het spelen van jeugdwedstrijden op zondag wordt een betere verdeling van de wedstrijden over twee wedstrijddagen mogelijk gemaakt en wordt de drukte in het weekend verdeeld.

De verslagen van de verschillende afdelingen die tijdens de ALV aanbod kwamen, staan vanaf deze week op de website.

Tijdens de ledenvergadering zijn er vragen gesteld over het gebruik van alcohol voorafgaande aan en tijdens wedstrijden. Het bestuur is hier duidelijk in. Het is verboden alcoholische dranken langs de velden te nuttigen. De KNVB ziet hier streng op toe en deelt hoge boetes uit. Als club zitten wij hier niet op te wachten, vandaar dat de komende periode hier streng(er) op zal worden toegezien. Wij gaan er vanuit dat ook leden elkaar en bezoekers hier op aanspreken.

Een tweede punt van aandacht is het gebruik van het parkeerterrein voor fietsen. Het gebeurt de laatste tijd (te) vaak dat scooters en fietsen buiten het terrein worden geparkeerd. Dit leidt tot overlast. Het verzoek daarom in het vervolg scooters en fietsen uitsluitend in de daarvoor bestemde rekken te parkeren. Op korte termijn worden bordjes met “Verboden te parkeren” geplaatst.

Tijdens de vergadering is een voorstel tot statutenwijziging toegelicht. De statutenwijziging heeft betrekking op de verrichtingen van werkzaamheden door vrijwilligers. Deze bepaling geldt alleen voor leden met een spelend lidmaatschap en, in het geval van minderjarigen, ook voor hun wettelijke vertegenwoordigers. De wijziging is bedoeld om alle leden in het vervolg een bijdrage te laten leveren aan alles wat een club van vrijwilligers vraagt. Het is ten enenmale onmogelijk alle activiteiten bij de huidige vrijwilligers te laten. Mensen raken overbelast en verliezen het plezier in hun bijdrage aan FC Aalsmeer en dat is niet de bedoeling.

De statutenwijziging wordt in december/januari ter besluitvorming voorgelegd in een daarvoor speciaal belegde algemene ledenvergadering. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd.

De zondag 1 heeft na een moeizame competitiestart enigszins de weg naar boven gevonden. Uit de laatste driewedstrijden werden zeven punten behaald, helaas afgelopen zondag gevolgd door een nederlaag tegen WVC. Een verbeterde prestatie van het elftal dat pas de laatste twee wedstrijden in de gewenste basisopstelling kan spelen. Opvallend is de inbreng van de eigen jeugd. Verschillende jeugdspelers (O19) maken inmiddels minuten in het team van Marco Bragonje. Een goede ontwikkeling.

De zaterdag 1 kent na een uitstekende start een kleine dip. Twee nederlagen op rij tegen respectievelijk Volendam en Forum Sport betekent pas op de plaats. De topper tegen ARC op 25 november kan alles goed maken.

Tot slot:

Zondag 3 december speelt Aalsmeer 1 (zondag) de derby tegen RKDES. Voorafgaande aan deze wedstrijd wordt weer een sponsorbijeenkomst georganiseerd. Vanaf 12.30 uur zijn alle sponsors van FC Aalsmeer van harte welkom op ons complex. Zij ontvangen hiervoor een dezer dagen een officiële uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Eef Niezing

(voorzitter)

Bekijk ook

Kantine donderdagavond weer open

Beste leden en supporters, Zo langzamerhand wordt er voorzichtig weer gestart met trainen dus de …