zondag , 23 september 2018

Bestuursupdate oktober

Na een (te) lange voorbereiding zijn alle teams inmiddels drie weken op weg met de competitie.
De eerste elftallen presteren tot op heden wisselend.

De zaterdag 1 is uitstekend gestart en bezet naar drie wedstrijden een verdienstelijke derde plaats. De laatste wedstrijd tegen “angstgegner” Zwaluwen ‘30 werd in Hoorn overtuigend gewonnen. Een extra knappe prestatie omdat hier tot op heden nog nooit was gewonnen.
De zondag 1 kent een mindere start. Het vertrek van een aantal bepalende spelers als wel het ontbreken, om verschillende redenen, van spelers maakt het voor hoofdtrainer Marco Bragonje niet eenvoudig om aan een vast team en concept te werken. Na twee nederlagen wordt 8 oktober tegen Bernardus het eerste punt binnengehaald. Het begin van een mooie reeks?

Er is de laatste weken veel te doen geweest over de kwaliteit van het hoofdveld. Zowel vanuit trainersstaf als selectiespelers is de nodige kritiek geuit op de schrikbarende staat van het veld.
Vermoedelijk mede door de toenemende slijtage van de bovenlaag en verminderde demping hebben zich de afgelopen tijd veel blessures voorgedaan. Voor het bestuur voldoende reden om in overleg met de gemeente te treden en aan te dringen op een eerdere vervanging van de bovenlaag. Volgens afspraak staat deze voor juni 2018 gepland. De gemeente bereidt de werkzaamheden momenteel voor. Uit een zeer recentelijk door de gemeente Aalsmeer uitgevoerde beschouwing is echter gebleken dat bij een eventuele eerdere vervanging van het veld er hooguit één tot twee maanden tijdswinst kan worden geboekt. Op grond van de beperkte tijdswinst en bijkomende grote overlast op en rond het clubhuis en het nieuwe parkeerterrein bij vervanging van het veld in het speelseizoen, is in goed overleg tussen bestuur, gemeente Aalsmeer en ESA besloten juni 2018 aan te houden.
Wel is met gemeente en ESA afgesproken het hoofdveld dit seizoen beter te onderhouden door te eggen, invulrubber aan te vullen en zorgvuldig in te vegen. Daarnaast door de frequentie in gebruik terug te brengen. Dit laatste betekent dat er minder wedstrijden worden gespeeld en voor trainingen van de jeugd naar andere velden zal worden uitgeweken.
Voor de trainingen zal, vanaf naar alle waarschijnlijkheid november, veld zes iets intensiever kunnen worden gebruikt. De ESA heeft namelijk laten weten dat dit veld in het najaar de beschikking krijgt over een lichtinstallatie. Als club zijn wij hier bijzonder blij mee en kunnen hiermee het hoofdveld ontlasten.

In de afgelopen maanden is vanuit het (jeugd)bestuur herhaaldelijk het verzoek naar de leden gedaan voor ondersteuning bij de trainingen van de lagere jeugdteams. Deze oproepen hebben in september tot resultaat geleid. Zo is de selectie van de zaterdag 2 bereid gevonden bij toerbeurt de trainingen voor JO 17-3 en JO 17-4 te willen verzorgen. Mede dankzij de inspanning van trainer Peter Neuvel zullen verschillende spelers, waaronder enkele met de ambitie om trainer te worden, wekelijks voor deze twee teams staan. Een prima ontwikkeling. Ook is er inmiddels met Herman Koehler een nieuwe trainer voor niet selectie JO 9 gevonden. De laatste gesprekken worden nog met hem gevoerd. Op dit moment wordt nog naar begeleiding voor JO 19-2 en JO 19-3 gezocht.

Belangrijk doel voor dit seizoen is de kwaliteit van het jeugdvoetbal verder te verbeteren. Daar hoort een goede trainersstaf bij. Bij de aanstelling van trainers en doorstroming van jeugdspelers speelt de commissie Voetbaltechnische zaken een actieve rol. De komende periode zal VTZ zich vooral richten op een goede doorgaande lijn voor jeugdspelers waarbij alle trainers vanuit dezelfde gedachten werken. Het bestuur ondersteunt deze lijn.Naar nieuwe leden voor de commissie wordt op dit moment nog gezocht.
Verder is Marco Doeswijk bereid gevonden mee te werken bij het realiseren van een spelersvolgsysteem voor de JO 19. Een belangrijke stap om de voetbalontwikkeling en wensen van spelers in deze leeftijdsgroep beter in kaart te brengen en mede hierdoor een soepele overgang naar de zaterdag- en/of zondagafdeling mogelijk te maken.

Zoals iedereen inmiddels heeft ervaren, is met ingang van 2017-2018 de opzet van het seizoen door de KNVB gewijzigd. Door de late start (23 september) loopt het seizoen door tot eind mei 2018. De eerste helft van juni wordt aansluitend gebruikt voor nacompetitie. Daarnaast is deze maand de maand van toernooien voor de jeugd.
De gewijzigde opzet heeft grote consequenties voor de organisatie van het Weekaatje 2018. In tegenstelling tot de afgelopen veertig jaar, is het dit seizoen onmogelijk het grootste evenement van de club tijdens de Pinksterdagen te organiseren.
Met Pinksteren 2018 staat immers een volledig competitieweekend gepland. In samenspraak met het bestuur van het Weekaatje is afgesproken het evenement van 22 tot en met 24 juni te organiseren. Hierdoor wordt het evenement met een dag ingekort.
Begin volgende maand vindt overleg tussen een afvaardiging van het bestuur en KNVB plaats met het doel vanaf 2019 het gebeuren voor de Pinksterdagen veilig te stellen.

Zaterdag 7 oktober is onder grote belangstelling Step by Step gehouden. Onze accommodatie heeft die dag aangetoond zich prima te lenen voor een dergelijk groot evenement. Meer dan vijftig vrijwilligers vanuit de club hebben de middag en avond bijgedragen aan het grote succes. Een aantal van hen zorgde er zondagmorgen in alle vroegte voor dat de kantine weer brandschoon was voor spelers en supporters van de die dag geplande wedstrijden. Grote klasse!

Tot slot: vrijdag 10 november staat de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland (aanvang: 20.00 uur). Alle leden ontvangen in de tweede helft van oktober een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Eef Niezing
(voorzitter FC Aalsmeer)

Bekijk ook

Bestuursbijdrage juli 2018

Beste leden, De maand juni is vooral gebruikt om de selecties voor de zaterdag- en …