zondag , 23 september 2018

Bestuursupdate september

De maanden juli en augustus hebben zowel op het sportieve als persoonlijke vlak de nodige impact gehad.

Sportief gezien was de Europese titel van de Nederlandse vrouwen het absolute hoogtepunt. Het behaalde kampioenschap, na een spectaculaire finale tegen Denemarken, geeft ongetwijfeld een nieuwe boost aan het meisjes- en vrouwenvoetbal. Als club beschikken wij, onder de bezielende leiding van Hans Kwaks, over een goed opgezette meisjesafdeling. Wij hopen dat met het kampioenschap nog meer meisjes de weg naar onze club weten te vinden.

Teleurstelling overheerst bij de slechte prestaties in de Europa League. Op “topniveau” ligt er voor de komende jaren een uitdaging om niet verder weg te zakken. Wanneer Ajax en PSV in de voorrondes al afhaken, is er sportief echt iets aan de hand. Jong talent verkast veel te snel voor veel geld naar het buitenland. Hier moet beslist is tegen worden ondernomen. Van veel spelers wordt immers vervolgens nooit meer iets gehoord. Het is van groot belang dat de rust in Zeist weerkeert en met een gedegen bestuur de sportieve toekomstvisie (opnieuw) vorm krijgt. Die visie begint bij de jeugd  en vraagt in de eerste plaats om stabiliteit. Actie wordt nog meer gevraagd na de roemloze aftocht van het Nederlandse elftal tegen Frankrijk.

Over wat Abdelhak Nouri is overkomen, is inmiddels veel geschreven. Een trieste gebeurtenis die ook in onze club heeft doorgeklonken en op zulke momenten de betrekkelijkheid van de sport nog eens extra onderstreept.

Het klinkt niet vreemd wanneer ook het bestuur ernstig verrast werd door het plotselinge overlijden van Jan Leliveld. Jan heeft in de afgelopen jaren heel veel voor m.n. RKAV en FC Aalsmeer betekend. Naast zijn rol als supporter van voetballende zoons langs de lijn, heeft Jan menig feestavond van de clubs  tot een groot succes gemaakt. Verder heeft hij ook als sponsor de club nooit vergeten.
Zijn laatste belangrijke bijdrage voor de club is het componeren van het nieuwe clublied geweest. In het najaar van 2015 ontvingen alle leden het lied op cd. Tijdens de opening van onze nieuwe accommodatie in 2016 heeft hij lied live ten gehore gebracht.
Met het overlijden van Jan heeft (voetballend) Aalsmeer een bevlogen, betrokken en creatieve persoonlijkheid verloren.

Voor de eerste elftallen is de voorbereiding inmiddels in volle gang. Beide selecties, met m.n. bij het zaterdagteam veel nieuwe gezichten, zijn begin augustus met de training gestart en hebben zich traditioneel tijdens het Vanemantoernooi voor de eerste keer aan het grote publiek gepresenteerd. Getuige het vertoonde spel tijdens het toernooi ligt er nog genoeg werk voor spelers en trainers. Aan Cor van Garderen en Marco Bragonje de schone taak een nieuw hecht team te smeden. Het gaat deze ervaren trainers ongetwijfeld lukken. Zij hebben dit seizoen meer tijd beschikbaar omdat de competitie pas eind september start. De komende weken staan in het teken van de bekercompetities.
Begin september komt de nieuwe Aftrap uit. Alle leden ontvangen een exemplaar van deze prachtige informatiegids die de eerste elftallen in de schijnwerpers zet en een mooie inkijk geeft in alle afdelingen van de club. Dank aan de vele sponsors voor het mogelijk maken van het visitekaartje van de club.

Het heeft het jeugdbestuur veel tijd en energie gekost om de trainersstaf voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Voor een aantal teams zijn de trainingsavonden (JO17, JO19) en de begeleiding op wedstrijddagen nog niet voldoende ingevuld. Met de nieuwe regels vanuit de KNVB wordt in de lagere leeftijdsgroepen, een actievere rol van de ouder als spelbegeleider gevraagd. Het jeugdbestuur komt een dezer dagen met informatie voor de ouders.
Naast de zoektocht naar nieuwe trainers en begeleiders is het bestuur ook op zoek naar uitbreiding van de commissie VTZ (voetbaltechnische zaken). De komende weken zullen oriënterende gesprekken met kandidaten worden gevoerd.

Het bestuur denkt verder actief na over hoe de begeleiding van teams voor de toekomst nog beter vorm kan krijgen. Daarbij wordt gedacht aan een actieve bijdrage van spelers vanuit de club. Een op zichzelf niet vreemde zaak. In toenemende mate wordt bij clubs, tot op het allerhoogste niveau aan toe, het als een normale zaak beschouwt wanneer (selectie)spelers op wedstrijddagen bij een jeugdteam zijn betrokken.
Naast de zoektocht naar extra kader zoekt het jeugdbestuur naar uitbreiding van haar bestuur en ouders/leden. Een afvaardiging van het bestuur nodigt deze maand een groep (actieve) ouders en leden uit om na te denken hoe het kader van de club kan worden versterkt. Geïnteresseerd? Neem contact op met Ruben Uithol of ondergetekende.

Het bestuur heeft in haar laatste vergadering het besluit genomen jeugdspelers die bereid zijn op zaterdag jeugdwedstrijden te fluiten een kleine vergoeding te geven. Nader informatie volgt op korte termijn.

In de zomermaanden, terwijl iedereen van zijn vakantie genoot, heeft “de harde kern” van vrijwilligers niet stil gezeten. Er is weer veel onderhoudswerk gedaan. Zo liggen de velden er prima bij, hangen de nieuwe reclameborden en heeft klein onderhoud en schilderwerk plaatsgevonden.
De bestuurskamer heeft een nieuwe tafel gekregen. Aan de wanden wordt op dit moment nog gewerkt. Bij de start van het nieuwe seizoen is ook deze ruimte op orde.
Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt maar deze vrijwilligers zijn goud waard voor de club. Dank weer voor jullie geweldige inzet.

De laatste week van augustus is Ajax de hele week met Camps en Clinics bij ons te gast geweest. Ruim 100 jeugdvoetballers hebben een fantastische week op ons complex gehad, waarbij zij kennis hebben gemaakt met allerlei trainingsvormen. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers van de club (bar, keuken) en het jeugdbestuur is deze week succesvol verlopen. Ajax heeft al laten weten graag volgend jaar opnieuw op ons mooie complex te gast te willen zijn.

Het nieuwe parkeerterrein is nagenoeg gereed. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het resultaat er mag zijn. De vraag blijft open staan of het aantal parkeerplaatsen toereikend genoeg is en de veiligheid van de jeugdspelers voldoende is gewaarborgd.
Zorg blijft bij het bestuur bestaan over de ongewenste bezoekers op ons sportcomplex. Jeugd en volwassenen (!) vernielen hekken om op ons complex te kunnen voetballen. De gemeente is hier (opnieuw) over benaderd met het verzoek de buurtregisseur meer toezicht te laten houden. We wachten af.

Met vriendelijke groet,

Eef Niezing

(voorzitter FC Aalsmeer)

 

Bekijk ook

Bestuursbijdrage juli 2018

Beste leden, De maand juni is vooral gebruikt om de selecties voor de zaterdag- en …