Begin » Bestuur » Bijzondere Ledenvergadering 19 maart 2018

Bijzondere Ledenvergadering 19 maart 2018

Beste leden,

In tegenstelling tot eerder vermeld in de bestuursupdate van 30 januari vindt de Bijzondere Ledenvergadering niet plaats op 19  februari maar op 19 maart om 19:30 in ons clubhuis aan de Beethovenlaan.
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 10 november 2017 is door het bestuur voorgesteld om vrijwilligerswerk een plaats te geven in de statuten.  De ledenvergadering is destijds akkoord gegaan om vrijwilligerswerk door spelende leden, en in het geval van minderjarigen door hun wettelijke vertegewoordigers, verplicht te kunnen stellen. Daar het vereiste quorum (2/3 van de leden) niet aanwezig was noodzaakte dit het uitschrijven van een extra vergadering om de statuten te bekrachtigen.

De aanpassing is een extra toevoeging aan artikel 7 en wordt dan lid d:

“tot het verrichten van vrijwilligerstaken indien het bestuur dit noodzakelijk acht. Deze bepaling geldt alleen voor leden met een spelend lidmaatschap (uitkomende in door de KNVB georganiseerde wedstrijden), en in het geval van minderjarigen voor hun wettelijke vertegenwoordigers”.

Agenda:

-opening van de vergadering door de voorzitter
-gelegenheid tot het stellen van vragen
-stemming over het aanpassen van de statuten
-sluiting van de vergadering door de voorzitter

Het Bestuur

Bekijk ook

Oefenprogramma Zaterdag1 & Zondag1

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, maar voordat de officiële (beker)wedstrijden beginnen, spelen onze …