Begin » Businessclub FC Aalsmeer

Businessclub FC Aalsmeer

FC Aalsmeer heeft naast de vereniging zelf, ook een business club, namelijk: Businessclub FC Aalsmeer. Zoals de naam doet vermoeden is deze gericht op FC Aalsmeer, maar betreft het wel een aparte entiteit naast de vereniging.

———————————————————————————–

De businessclub is opgericht om extra financiële middelen te genereren voor FC Aalsmeer. FC Aalsmeer is de grootste sportvereniging in Aalsmeer en heeft als fusieclub een sterke groei doorgemaakt. Door de fusie heeft FC Aalsmeer ook fors moeten investeren in onder andere het vernieuwde clubhuis. De sportieve ambities, voor met name de jeugd, zijn om op een hoger niveau te acteren dan nu het geval is. Als gevolg van de fusie en de daaraan gekoppelde hoge investeringen in de infrastructuur ontbreekt het de vereniging aan de extra financiële middelen om deze sportieve ambities volledig waar te maken. Om de jeugd permanent op een substantieel hoger niveau te laten spelen, zijn investeringen nodig om bijvoorbeeld gediplomeerde jeugdtrainers aan te trekken of om een structurele samenwerking aan te gaan met een voetbalschool. Dergelijke veranderingen zijn wel een voorwaarde om de jeugd structureel hoger te laten spelen.

De businessclub wil door middel van extra faciliteiten, naast de standaard sponsormogelijkheden die reeds vanuit de vereniging worden ontplooit, nieuwe sponsors/leden aantrekken en bestaande sponsors overreden ook lid te worden van de businessclub. Op basis van het principe “vele kleintjes maken een grote” willen we op jaarlijkse basis een substantieel bedrag genereren. Dit bedrag wordt, na aftrek van kosten, volledig beschikbaar gesteld aan FC Aalsmeer. De voorzitter van FC Aalsmeer bespreekt op regelmatige basis met de businessclub de resultaten en activiteiten. Tijdens deze besprekingen heeft de voorzitter van FC Aalsmeer de afgelopen periode aangegeven welke extra wensen er zijn vanuit het bestuur en die voorgelegd aan de businessclub. Dit heeft geresulteerd in de volgende investeringen vanuit de businessclub ten behoeve van de club:

* nieuwe dug-outs op de nieuwe (gras)velden
* een bijdrage aan de kosten voor de nieuwe jeugdcoördinator
* een promotiefilm om nieuwe jeugdleden aan te trekken

In de toekomst zal de financiële bijdrage vanuit de businessclub aan de vereniging verder toenemen. Door de sterke groei van het aantal leden en het feit dat onze aanloopkosten (onder andere opzet website, aanschaf middelen, inhuur expertise) grotendeels zijn geminimaliseerd zal het netto resultaat groeien. In overleg met de voorzitter van FC Aalsmeer zullen nieuwe investeringen door FC Aalsmeer, die gefinancierd worden door de businessclub worden afgestemd. Uiteraard zal dit via de diverse media worden gepubliceerd en kenbaar worden gemaakt aan de leden van zowel de vereniging FC Aalsmeer als aan de leden van de businessclub.

Als businessclub organiseren we jaarlijks een aantal evenementen voor de businessclubleden. Verder bieden we de businessclub leden ook gelegenheid om nieuwe contacten op te doen of om bestaande contacten te onderhouden rond de wedstrijden van Zaterdag1 door het aanbieden van hospitality bij FC Aalsmeer om zo ook op een leuke manier samen te genieten van het voetbal.

Website Business Club: www.businessclubfcaalsmeer.nl