Begin » Bestuur (Pagina 3)

Bestuur

Uitgelote certificaten tijdens de ledenvergadering

Ten behoeve van de financiering van de ver- en nieuwbouw van de accommodatie zijn in 2015 certificaten uitgegeven. In totaal zijn er 140 certificaten door particulieren en bedrijven aangekocht voor een totaal bedrag van € 25.500. In de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 10 december 2021 hebben wij 10% van het totaal ingelegde bedrag uitgeloot, totaal dus € 2.550. Vanaf 2020 …

Lees meer

Corona Update

Berichtgeving naar aanleiding van aangekondigde Corona-maatregelen op 26 november  Gisteren heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om het aantal Corona besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg te verminderen. Deze maatregelen raken ook het amateurvoetbal, omdat vanaf zondag 28 november sportcomplexen dagelijks om 17 uur dicht moeten. In lijn met deze maatregelen hebben we als bestuur besloten dat er in ieder …

Lees meer

Uitnodiging Jaarvergadering 2020 – 2021

Geachte leden, In verband met de huidige Corona maatregelen heeft de Algemene ledenvergadering van Football Club Aalsmeer niet op het gebruikelijke tijdstip – rond half november – plaats kunnen vinden. De statuten vereisen echter wel, dat de ALV vóór het einde van het kalenderjaar gehouden moet zijn. Helaas is de verwachting, dat de Corona-maatregelen de komende periode niet versoepeld zullen …

Lees meer

Algemene ledenvergadering opnieuw ingepland: 10 december

Eigenlijk zou vandaag (19 november) de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden van onze vereniging, alleen door de Corona maatregelen is deze uitgesteld. Het bestuur heeft een nieuwe datum vastgesteld om de ALV alsnog te houden, deze datum is 10 december. Mocht het door de Corona maatregelen tegen die tijd nog steeds niet fysiek kunnen plaatsvinden, dan zal de ALV, net als …

Lees meer

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019-2020

Op vrijdag 11 december werd de Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij alleen het bestuur fysiek aanwezig was en de rest van de leden via ZOOM op afstand meededen. Bijgaand het verslag van de secretaris van deze vergadering. Notulen Algemene Leden Vergadering 2020 Hoewel het verslag en bijbehorende presentielijst met zorgvuldigheid zijn gemaakt, kan het zijn dat (ivm de ZOOM verbinding) dat …

Lees meer

Bestuursbijdrage oktober 2021

Vorige week werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van ons lid van verdienste Jos Springintveld. Zoals al eerder benoemd, is Jos vooral op bestuurlijk en technisch vlak van grote betekenis geweest voor respectievelijk RKAV en FC Aalsmeer. Ook na de fusie is hij als supporter van de zondag 1 en met het organiseren van de kaartavonden actief betrokken gebleven. …

Lees meer

Bestuursbijdrage september 2021

Beste leden, Wat een prima start van hopelijk een mooi voetbalseizoen. Er kan weer volop worden getraind, in wedstrijdverband worden gevoetbald en toeschouwers zijn weer welkom op ons complex. Bij alle leeftijdsgroepen spat op de trainingen en in de oefenwedstrijden het voetbalplezier ervan af. Neemt niet weg dat wij alert blijven op corona en de maatregelen naleven. Zo is ons …

Lees meer

Bestuursbijdrage juli 2021

Beste leden, In de laatste week van juni is de naam van FC Aalsmeer regionaal en landelijk in een kwaad daglicht geplaatst. De recentelijke aanhouding van een lid van Business Club FC Aalsmeer heeft veel negatieve publiciteit tot gevolg gehad, waarin de naam van onze club steevast in één adem met de aanhouding is genoemd. De afgelopen week heeft er …

Lees meer

Bestuursbijdrage mei 2021

Beste leden, De half mei door de overheid aangekondigde coronaversoepelingen hebben voor deze maand nog niet veel effect op de activiteiten en aanwezigheid op ons complex. Zo is de mogelijkheid om dagelijks het terras tot 20.00 uur open te stellen nog geen reële optie gebleken. Organisatorisch en logistiek is dit voor dit moment niet haalbaar. Bij eventueel verruiming van de …

Lees meer