Begin » Bestuur » Contributie inning seizoen 2019/2020

Contributie inning seizoen 2019/2020

FC Aalsmeer heeft de contributie-inning voor seizoen 2019/2020 ook dit jaar weer uit handen gegeven aan Club Collect. U zult door hen in juli via e-mail, sms of brief gevraagd worden om de contributie te betalen. Ook dit jaar behoort een betaling in vier termijnen weer tot de mogelijkheid. De contributiebedragen zijn tijdens de laatste bestuursvergadering vastgesteld en zullen formeel nog moeten worden goedgekeurd tijdens de eerstvolgende ledenvergadering. De details m.b.t. de contributie zijn op de website te vinden onder  https://www.fcaalsmeer.nl/contributieadministratie

Bekijk ook

Contributies seizoen 2020 – 2021

Geacht lid van FC Aalsmeer, Eind april hebben wij alle leden, via een e-mail en …