Begin » Contributieadministratie

Contributieadministratie

Binnen FC Aalsmeer onderscheiden we de ledenadministratie en de contributieadministratie. Het is dan ook belangrijk om de kennis te nemen van beide deeladministraties. Onderstaand wordt de contributieadministratie toegelicht.

De contributieadministratie verzorgt de incasso betalingen en de administratieve afhandeling. De ledenadministratie verzorgt de administratieve inschrijving en de afhandeling richting KNVB. De contributieadministratie is per mail bereikbaar: contributie@fcaalsmeer.nl

Het contributiejaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar van 01-07-20xx t/m 30-06-20xx

Voor de inning van de contributie voor seizoen 2020/2021 is FC Aalsmeer weer een samenwerking aangegaan met ClubCollect. Begin juli zal ClubCollect namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via de link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven de betaling in één keer te voldoen of in 4 termijnen. Voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en dit is alleen mogelijk via automatische incasso. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u kiest voor een betaling in termijnen, dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en in de jaarvergadering formeel bekrachtigd. De bedragen wordt op de website gepubliceerd.

Bij aanmeldingen na september wordt een korting op de jaarcontributie toegepast (aanmeldingen in oktober 87,5%, november 75%, december 62,5%, januari 50%, februari 37,5%, maart 25%, april 12,5%). Aan jeugdleden wordt een voetbaltas, trainingspak en tenue verstrekt. Selectiespelers betalen een selectietoeslag die halverwege het seizoen wordt geïncasseerd.

In 2012 is tijdens de algemene ledenvergadering het besluit genomen om selectiespelers eens per jaar in januari een toeslag op de contributie te laten betalen. Het belangrijkste argument voor het innen van deze toeslag is het onderscheid dat de vereniging heeft in kosten voor wel en niet-selectiespelers (o.a. door betaalde trainers en TJC’s). Daarnaast hebben selectiespelers uit de lage leeftijdsgroepen toegang tot techniektrainingen. Het innen van selectietoeslagen is trouwens zeer gebruikelijk in het amateurvoetbal.

Conform de KNVB richtlijnen is de contributie leeftijdsgebonden. De leeftijd van een lid op 1 januari van het kalenderjaar waarin de contributie geïnd wordt, bepaald de contributiecategorie.

Categorie2019/20202020/2021Selectietoeslag
Senioren237,50242,50 
Onder 19202,50207,5030,00
Onder 18202,50207,5030,00
Onder 17192,50197,5030,00
Onder 16192,50197,5030,00
Onder 15182,50187,5030,00
Onder 14182,50187,5030,00
Onder 13180,00185,0030,00
Onder 12180,00185,0030,00
Onder 11172,50177,5020,00
Onder 10172,50177,5020,00
Onder 9162,50167,5020,00
Onder 8162,50167,5020,00
Onder 7 (Champions League)97,50102,50 
Onder 6 (Champions League)97,50102,50 
Onder 5 (Champions League)97,50102,50 
Walking Football65,0070,00 
Donateur / Niet spelend lid65,0070,00

De contributie inning zal in juli van ieder jaar plaatsvinden.