Begin » Bestuur » Contributies seizoen 2020 – 2021

Contributies seizoen 2020 – 2021

Geacht lid van FC Aalsmeer,

Eind april hebben wij alle leden, via een e-mail en publicatie op onze website, geïnformeerd over de financiële consequenties die de coronacrisis ook op onze vereniging heeft. De sluiting van de kantine en het annuleren van diverse evenementen heeft een forse impact gehad. De financiële tegemoetkomingen verstrekt door de overheid, gemeente, huisbankier ABN-AMRO en de KNVB hebben de pijn enigszins verlicht.
Wij hebben aangegeven dat onze financiële situatie het niet toelaat om een gedeelte van de contributie voor seizoen 2019-2020 te restitueren. Veel leden hebben hiervoor begrip getoond.
Gelukkig kon ons complex de afgelopen maanden volgens een strikt protocol weer open voor trainingen. Na de zomerbreak zullen alle voetbalactiviteiten, met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen, weer opgestart kunnen worden. Als bestuur zijn wij druk bezig met het opstellen van een protocol om op een slimme en verantwoorde wijze onze kantine en kleedkamers te kunnen gebruiken.
Voor komend seizoen hebben wij de financiële begroting rond. Omdat de kantine-inkomsten een onzekere factor blijft, hebben we op diverse fronten bezuinigingen moeten doorvoeren. Om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zal de contributie-inning ook dit jaar in juli plaatsvinden. De contributie-inkomsten zijn keihard nodig om alle rekeningen te kunnen betalen. Alle leden zullen daarom deze maand een betaalverzoek krijgen van ClubCollect. De uiterste betaaldatum van een éénmalige betaling is 14 dagen, echter er is ook dit jaar weer een optie om de contributie in vier termijnen te betalen (met een interval van 30 dagen).
Wij hebben besloten om de contributie voor seizoen 2020/2021 met € 5,00 per lid te verhogen, hetgeen de resulteert in de volgende bedragen per categorie:

Categorie:                         2019/2020    2020/2021     Stijging
Senioren:                                 237,50           242,50         5,00
Onder 18 + 19:                       202,50           207,50         5,00
Onder 16 + 17:                       192,50           197,50         5,00
Onder 14 + 15:                       182,50           187,50         5,00
Onder 12 +13:                        180,00           185,00         5,00
Onder 10 + 11:                       172,50           177,50         5,00
Onder 8 + 9:                           162,50           167,50         5,00
Onder 5 + 6 + 7 (CL):                97,50           102,50         5,00
Donateur / niet spelend lid:       65,00             70,00         5,00
Walking Football:                       65,00             70,00         5,00

Selectietoeslag
Onder 12 t/m 19:                      30,00             30,00         0,00
Onder 9 t/m 10                         20,00             20,00         0,00

Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV) in november zal het bestuur formeel toestemming vragen voor deze verhoging.
Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie en hopen elkaar in augustus weer gezond en terug te zien!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Bekijk ook

Bestuursbijdrage mei/juni 2020

Eindelijk is het zover. Na ruim negen weken Coronacrisis zijn de maatregelen door de overheid …