Begin » Bestuur » Corona update per 14 oktober

Corona update per 14 oktober

Naar aanleiding van de maatregelen, die gisteravond door de regering zijn aangekondigd, hebben we de volgende besluiten moeten nemen.

Er wordt vanaf 14 oktober tot nader order:

 • niet meer getraind door senioren, inclusief het Walking Football
 • niet meer getraind door de O19 teams
 • geen gebruik meer gemaakt van de kleedkamers en de douches
 • geen (vriendschappelijke) wedstrijden gespeeld tegen andere verenigingen
 • de kantine is de komende periode gesloten
 • publiek is niet welkom bij trainingen
 • na de training moet een ieder het complex zo snel mogelijk verlaten
 • het is verboden om op het complex met elkaar wat te drinken

We hopen, dat een ieder zich aan de regels houdt, zodat we op termijn iedereen weer mogen begroeten op ons complex.

Overige voorschriften

 • Het protocol Verantwoord Sporten van het NOCNSF is ten alle tijden leidend en van kracht.
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief is getest of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Was je handen thuis voordat je naar het FC Aalsmeer complex komt en gebruik de desinfecterende gel die op het complex wordt aangeboden.
 • Bij betreding van het complex en in de gebouwen dienen de aangegeven looproutes gevolgd te worden.
 • Neem voor trainingen je eigen bidon mee en deel die niet met anderen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van de trainers.
 • Geef geen handen, boks of andere fysieke begroetingen.
 • Niet spugen en snuiten op het veld.

Tot slot

De opleving van het Corona virus dwingt het bestuur tot het nemen van deze extra maatregelen. De handhaving op naleving zal worden geïntensiveerd. Wij sluiten hierbij discussies uit en rekenen op ieders begrip en medewerking!

Het bestuur van FC Aalsmeer

Bekijk ook

Bestuursbijdrage juli 2021

Beste leden, In de laatste week van juni is de naam van FC Aalsmeer regionaal …