Begin » Club van 100 » geen kaartavonden meer bij FC Aalsmeer

geen kaartavonden meer bij FC Aalsmeer

Beste Hartenjagers en Klaverjassers

Helaas hebben we moeten besluiten om te stoppen met de kaartspeelavonden in de FCAalsmeer kantine en wel om verschillende redenen.

Ten 1e. Zowel Jos als Wim hebben al lang fysieke problemen  en dat maakt het vooral bij Jos erg ongemakkelijk om elke keer weer voor een gezellige avond te zorgen met altijd weer leuke prijzen. Het wordt nu echt te zwaar en teveel voor Jos om dat weer op te zetten. Dit geldt in iets mindere mate bij Wim. maar het probleem is er zeker wel. Hoeveel jaar Jos en Wim de klaverjasavonden  eerst bij RKAV en later bij FC Aalsmeer hebben georganiseerd?  Jos maar liefst 46 jaar als animator en enkele jaren later kwam Wim erbij voor de administratie.

Ten 2e . Ook het niet doorstromen van jongeren naar de kaartavonden is ook al menigmaal een punt van discussie geweest,  al was dat eigenlijk bij het hartenjagen niet te merken.

Ten 3e. Heel even hebben Rob en Peter nog het idee opgevat om het op te pakken, maar eerlijk gezegd doen we al genoeg voor de club en dat zou gewoon teveel worden.

Ten 4e .Ook bartender Kees had al aangegeven, dat hij ermee ging stoppen.  Woensdag- en donderdagavond staat hij al achter de bar en  voor de vrijdag wordt het ook zelfs voor Kees teveel.

Ten 5e .Ook het feit dat er nog steeds corona is en we misschien nog steeds aan de richtlijnen moeten houden hebben bij ons de doorslag gegeven om te stoppen.

Vanaf deze plaats kunnen we Jos, Wim en Kees (en zijn hulp) alleen maar dankbaar zijn wat ze al die jaren voor de kaarters (sters) betekend hebben .Een dankwoord is nooit genoeg, maar het is altijd maar zo gewoon geweest. Ze waren er gewoon. DANK DANK DANK DANK namens en dat weet ik zeker van al de kaartliefhebbers(sters), die er zijn geweest.

We hebben wel besloten om het 10-tallen toernooi door te laten gaan, dat moet kunnen en lukken.   Vrijdag 17 december 2021 staat het weer gepland.  De ploegen van de laatste jaren krijgen hiervoor een uitnodiging.

We gaan wel iets anders doen zoals 2 jaar! geleden afgesproken. We gaan KEEZEN en wel op  vrijdag  5 november.  We wilde eigenlijk eerder, maar durven dat  nog niet aan. We houden u via de site op de hoogte.

Bekijk ook

Komende zondag Pupil van de Week: Kyra Celie

  Helaas werd onze eerste thuiswedstrijd van 2023 twee weken geleden afgelast vanwege de winterse …