Begin » Bestuur » Inning selectietoeslag jeugd

Inning selectietoeslag jeugd

Afgelopen week is bij alle selectiespelers de jaarlijkse selectietoeslag geïnd. Jaren geleden is tijdens een algemene ledenvergadering bij Jong Aalsmeer United (JAU) het besluit genomen om selectiespelers eens per jaar een toeslag op de contributie te laten betalen. Na de fusie heeft FC Aalsmeer dit besluit overgenomen. Het belangrijkste argument voor het innen van deze toeslag is het onderscheid dat de vereniging heeft in kosten voor wel en niet-selectiespelers (o.a. door betaalde trainers en TJC’s). Daarnaast hebben selectiespelers uit de lage leeftijdsgroepen toegang tot techniektrainingen. Het innen van selectietoeslagen is trouwens zeer gebruikelijk in het amateurvoetbal. De bedragen die FC Aalsmeer via Club Collect als selectietoeslag in rekening brengt zijn in onze ogen zeer acceptabel en lager dan bij omliggende verenigingen (resp. € 15 voor de jongste categorie oplopend naar € 25 voor de oudste categorie).

De selectietoeslagen staan ook duidelijk vermeld op onze website: https://www.fcaalsmeer.nl/contributieadministratie/

Bekijk ook

Contributie inning seizoen 2019/2020

FC Aalsmeer heeft de contributie-inning voor seizoen 2019/2020 ook dit jaar weer uit handen gegeven …