Begin » Ledenadministratie

Ledenadministratie

Binnen FC Aalsmeer onderscheiden we de ledenadministratie en de contributieadministratie. Het is dan ook belangrijk om de kennis te nemen van beide deeladministraties. Onderstaand wordt de ledenadministratie toegelicht.

De ledenadministratie verzorgt de administratieve inschrijving en de afhandeling richting KNVB. De contributieadministratie verzorgt de incasso betalingen en de administratieve afhandeling.

Inschrijving bij FC Aalsmeer kan uitsluitend door gebruik te maken van het inschrijfformulier. Leden van 12 jaar en ouder dienen naast dit formulier ook een recente pasfoto te mailen naar ledenadministratie@fcaalsmeervoetbal.nl o.v.v. de naam van het betreffende lid.

LET OP! Bij sommige leeftijdscategorieën in de jeugd is er sprake van een wachtlijst. Het is dus mogelijk, dat uw zoon of dochter niet direct geplaatst kan worden.

Inschrijvingen worden na afloop van het verenigingsjaar automatisch verlengd tot opzegging.
Afmeldingen dienen schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

José Kruijer verzorgt de ledenadministratie en zij is per e-mail bereikbaar op: ledenadministratie@fcaalsmeervoetbal.nl

Het verenigingsjaar/ledenjaar loopt van 01-07-20xx tot en met 30-06-20xx.
Opzeggingen dienen uiterlijk 15 mei te worden ingezonden.

Overschrijvingen dienen ook uiterlijk 15 mei te worden aangevraagd.

Het bovenstaande is overeenkomstig de KNVB bepalingen.

De inning van de contributie is uitbesteed aan ClubCollect (zie voor meer info onder contributieadministratie).
Voor een aantal jeugdteams is een selectietoeslag van toepassing. Deze toeslag wordt vanaf komend seizoen in september geïnd.

Bij aanmeldingen gedurende het seizoen wordt een korting verleend op de jaarcontributie.