Begin » Ledenadministratie

Ledenadministratie

Binnen FC Aalsmeer onderscheiden we de ledenadministratie en de contributieadministratie. Het is dan ook belangrijk om de kennis te nemen van beide deeladministraties. Onderstaand wordt de ledenadministratie toegelicht.

De ledenadministratie verzorgt de administratieve inschrijving en de afhandeling richting KNVB. De contributieadministratie verzorgt de incasso betalingen en de administratieve afhandeling.

===== Update maart 2021 =====
Momenteel werken we voor de Champions League (jongste jeugd) met een wachtlijst. 

Inschrijving bij FC Aalsmeer kan uitsluitend door gebruik te maken van het inschrijfformulier. Dit formulier dient ingevuld en ondertekend te worden gezonden naar het adres vermeld op het formulier, inclusief een recente pasfoto. Op het formulier moet het gedeelte “machtigingskaart automatische incasso“ worden ingevuld en ondertekend. Aan deze voorwaarde van automatische incasso moet worden voldaan om voetballend lid van FC Aalsmeer te kunnen worden. Dit een bestuursbesluit van FC Aalsmeer.

Inschrijvingen worden na afloop van het verenigingsjaar automatisch verlengt tot opzegging.
Afmeldingen dienen schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

José Kruijer verzorgt de ledenadministratie en zij is per e-mail bereikbaar op: ledenadm@fcaalsmeer.nl

Het verenigingsjaar/ledenjaar loopt van 01-07-20xx tot en met 30-06-20xx.
Opzeggingen dienen uiterlijk 15 mei te worden ingezonden.

Overschrijvingen dienen ook uiterlijk 15 mei te worden aangevraagd.

Het bovenstaande is overeenkomstig de KNVB bepalingen.

De inning van de contributie is uitbesteed aan ClubCollect (zie voor meer info onder contributieadministratie).
Voor een aantal jeugdteams is een selectietoeslag van toepassing. Deze toeslag wordt halverwege het seizoen geïnd (in januari/februari ).

Bij aanmeldingen gedurende het seizoen wordt een korting verleend op de jaarcontributie.