Begin » Bestuur » Ledenvergadering via Zoom

Ledenvergadering via Zoom

Afgelopen vrijdag, 11 december, werd de algemene ledenvergadering gehouden van onze vereniging. Ditmaal geen fysieke bijeenkomst in de kantine aan de Beethovenlaan, maar digitaal via Zoom op afstand. Alleen het bestuur was aanwezig in het clubgebouw om daar, op 1,5 meter van elkaar, de leden toe te spreken voor de camera. De leden konden via laptop of tablet thuis deelnemen.

Naast de gebruikelijke verslagen door de verschillende bestuursleden over het verloop van seizoen 2018/2019 werd door de penningmeester stil gestaan bij staat van baten en lasten en de impact hierop van Corona. Dankzij de nodige tegemoetkomingen (oa NOW en de ESA/Gemeente Aalsmeer) is uiteindelijk een klein positief resultaat geboekt. Echter was dit flink negatief geweest als er geen tegemoetkomingen waren. In het budget voor het lopende seizoen stevenen we af op een groot verlies, voornamelijk doordat er geen competitie wordt gespeeld en de kantine gesloten moet blijven.

Jubilarissen
Een ander steevast onderwerp van de ledenvergadering is de huldiging van jubilarissen. Normaal gesproken worden onze jubilarissen persoonlijk uitgenodigd voor de vergadering en hier in het zonnetje gezet. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk. Daarom is het bestuur daags voor de vergadering op pad gegaan om het speldje persoonlijk af te geven. Daarbij werd natuurlijk ook een mooie bos bloemen overhandigd. De jubilarissen waren allen blij verrast.

De volgende leden werden in het zonnetje gezet:

 • Martin van Tol (25 jaar)
 • Joris Kniep (25 jaar)
 • Thijs Boomhouwer (25 jaar)
 • Ingrid Kempers (25 jaar)
 • Fréderic Memiai (25 jaar)
 • Henk Volkers (50 jaar)
 • Ab van der Stroom (60 jaar)
 • Kees van t Schip (60 jaar)
 • Cor Geleijn (60 jaar)
 • Jos Springintveld (60 jaar)
 • Peter Springintveld (60 jaar)

Klik op de foto voor de vergrotingen

Benoeming Ereleden
Alvorens werd overgegaan tot de rondvraag, werden eerst Matthijs van Muijden en Rob Springintveld toegesproken. Matthijs is vorig jaar gestopt als bestuurslid van de vereniging, maar kon door vakantie destijds niet aanwezig zijn bij de ALV. Een nader moment voor het afscheid was er door Corona dit jaar nog niet geweest. De voorzitter had mooie woorden voor hetgeen Matthijs allemaal heeft gedaan in het verleden voor FC Aalsmeer en ook zeker in de periode daarvoor bij VV Aalsmeer. Gelukkig blijft Matthijs ook nog in andere rollen aan de club verbonden
Ook voor Rob Springintveld, sinds dit seizoen geen bestuurslid meer, had de voorzitter een mooie speech. Rob heeft ook veel gedaan als bestuurslid voor FC Aalsmeer en daarvoor bij RKAV op vele vlakken. Ondanks zijn afscheid als bestuurslid blijft Rob ook betrokken als vrijwilliger voor de vereniging.

Tijdens de mooie woorden voor beide door voorzitter Eef Niezing, gingen bestuursleden Arjan Levarht en Dave van Voorst op weg naar Rob en Matthijs. Beide ex-bestuursleden werden verrast met de voordracht van het bestuur aan de vergadering om beide ere-lid van FC Aalsmeer te maken. Alle aanwezige leden gingen hier unaniem mee akkoord, waarmee de benoemingen een feit waren. Rob en Matthijs kregen uit handen van Arjan en Dave een mooie bos bloemen overhandigd, want die waren inmiddels bij hen op locatie gearriveerd.

Na de dankwoorden aan de vergadering van beide ereleden was het tijd voor de rondvraag, welke ditmaal niet werd afgesloten met een drankje aan de bar, maar volgens de voorzitter houden we die tegoed voor als de kantine weer open is…

Dank nogmaals aan allen die hebben meegewerkt aan het mogelijk maken van deze algemene ledenvergadering op afstand.

Bekijk ook

Beste wensen voor 2021