Begin » Bestuur » Onderzoek student Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek student Hogeschool van Amsterdam

Kaylee Vermeulen, student aan de Hogeschool van Amsterdam, start in februari met een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke App waarmee een match tussen (jeugd)leden in de leeftijdscategorie 17 – 23 jaar en bedrijven in de regio kan worden gerealiseerd.

Het betreft een onderzoek dat een beeld moet geven of deze communicatievorm aanspreekt en of er behoefte toe bestaat. Het idee is ontstaan vanuit de Businessclub FC Aalsmeer na diverse gesprekken met bedrijven in en rondom Aalsmeer. Bedrijven die veelal zijn benaderd om sponsor te worden van FC Aalsmeer of lid te worden van de Businessclub FC Aalsmeer. Diverse grotere internationale bedrijven, zoals op de bloemenveiling Aalsmeer, zien echter vaak de meerwaarde van sponsoring niet omdat er immers geen binding bestaat met de voetbalvereniging en omdat ze veelal internationaal actief zijn. Wel hebben deze bedrijven vrijwel permanent behoefte aan lokaal gemotiveerd personeel.

Binnen FC Aalsmeer zijn veel jeugdleden actief in een leeftijdscategorie waarbinnen ze keuzes (moeten) maken voor een studie en/of opleiding i.v.m. hun toekomstige carrière. Mogelijk zijn bedrijven zonder binding met Aalsmeer wel bereid een financiële bijdrage te leveren (sponsoring) wanneer de twee behoeften matchen. Omdat we in toenemende mate in een digitaal tijdperk leven, is het matchen van behoeften het meest zinvol middels een App. Dit kan uiteraard ook via de bestaande FC Aalsmeer App zijn waaraan bepaalde functionaliteiten eventueel kunnen worden toegevoegd.

Kaylee Vermeulen is 23 jaar en 3e jaars student Sportmanagement en ondernemen. Zij gaat in de periode van februari 2019 tot en met juni 2019 een haalbaarheidsonderzoek doen om te zien of er behoefte vanuit de leden voor een dergelijke App bestaat.

Onderzoeksvragen zijn:

  • Zijn er bedrijven in Aalsmeer en omstreken geïnteresseerd in een dergelijke App en, zo ja, willen zij hier een financiële bijdrage aan leveren?
  • Hoe staan de onderwijsinstellingen in Aalsmeer hier tegenover??
  • Is de gemeente eventueel bereid mee te denken en is er mogelijk subsidie beschikbaar??
  • Wat zijn de juridische aspecten die in ogenschouw genomen moeten worden??

Haar werkwijze bestaat uit interviews, enquêtes en gesprekken met alle betrokken partijen. De resultaten worden naar een rapport vertaald met conclusies en aanbevelingen. Zij wordt hierin begeleid vanuit de Businessclub FC Aalsmeer en is twee dagen per week beschikbaar. Voor haar interviews e.d. maakt zij gebruik van de conferentiekamer bij FC Aalsmeer.

De komende periode zal Kaylee bestaande sponsors van FC Aalsmeer en leden van de Businessclub FC Aalsmeer benaderen.

Deelname aan het onderzoek wordt van harte aanbevolen.

Eef Niezing

 

Bekijk ook

Contributie inning seizoen 2019/2020

FC Aalsmeer heeft de contributie-inning voor seizoen 2019/2020 ook dit jaar weer uit handen gegeven …