Begin » Geen categorie » Opzeggen lidmaatschap of overschrijven?

Opzeggen lidmaatschap of overschrijven?

We betreuren het dat je je lidmaatschap van FC Aalsmeer wilt opzeggen. Als je hierover nog van gedachten wilt wisselen, mail dan naar ledenadm@fcaalsmeer.nl voor een persoonlijk gesprek met de technisch jeugd coördinator of een van onze bestuursleden .

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, is dit definitief omdat voorlopige of onder voorbehoud opzeggingen niet meer mogelijk zijn, gelden de volgende regels:

  • Geef via een email (naar ledenadministratie) aan dat het lidmaatschap wordt opgezegd. Dit dient elk seizoen uiterlijk 15 mei te gebeuren:
  • Mondelinge opzeggingen of opzeggingen via WhatsApp of e-mail aan bijvoorbeeld de trainer/ leider/een bestuurslid, worden niet geaccepteerd;
  • Als er geen opzegging op uiterlijk 15 mei is ontvangen, zijn er kosten aan de opzegging verbonden;
  • Wordt er nog opgezegd voor de uiterste overschrijvingsdatum (15 juni 2021), zijn de kosten €25;
  • Wordt er na de overschrijvingsperiode opgezegd, maar voor aanvang van de nieuwe competitie zijn de kosten €50;
  • Wordt er na 1 september opgezegd, dan dient u de volledige contributie te betalen.

Voordat wij akkoord kunnen gaan met opzegging dienen uiteraard uitstaande boetes, kledingbruikleen en/of (gedeeltelijke) contributies van het/de afgelopen seizoen(en) betaald te zijn en/of openstaande vorderingen van ons incassobureau voldaan te zijn.

Overschrijving naar een andere voetbalvereniging

Als je (een lid) wilt overschrijven naar een andere vereniging, gelden de dezelfde regels als bij opzegging (zie hierboven). Overschrijvingen dienen vóór 16 mei te worden aangevraagd. Daarnaast geldt, als uiterlijk 15 mei 2021 niet is opgezegd, het volgende:

  • Als overschrijving wordt aangevraagd vóór de uiterste overschrijvingsdatum (15 juni 2021), zijn de kosten €25. Na deze datum kan er geen overschrijving meer plaatsvinden in de A-categorie (dit zijn de hogere selectieteams);
  • Na de uiterste overschrijvingsdatum is het nog wel mogelijk om overschrijving aan te vragen voor de B-categorie (alle andere teams, niet zijnde de hogere selectieteams). Als dit gebeurt voor aanvang van de nieuwe competitie zijn de kosten €50;
  • Indien de overschrijving na 1 september wordt ingediend, dan zal de volledige contributie betaald moeten worden.

Vragen?

Mail naar ledenadm@fcaalsmeer.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Bekijk ook

Overlijden Peter Schrijen

Vorige week zijn opgeschrikt van het verschrikkelijke bericht dat Peter Schrijen plotseling, en op veel …