Begin » Bestuur » Presentatie beleidspijlers

Presentatie beleidspijlers

Beste leden,
Woensdagavond 14 september jl. heeft er een buitengewone ledenvergadering bij FC Aalsmeer plaatsgevonden. Eind augustus hebben alle leden hiervoor een officiële uitnodiging ontvangen.
Tijdens de extra ledenvergadering heeft het bestuur haar toekomstvisie aan de aanwezige leden gepresenteerd. Aan de hand van vijf pijlers zijn zij meegenomen in de plannen voor de komende jaren.
Als pijlers voor de club zijn genoemd: Recreatievoetbal, Clubgevoel & plezier, Maatschappelijke betrokkenheid, Ontwikkeling & opleiding en Prestatievoetbal.
Er is tijdens de avond volop door de aanwezigen van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de inhoud van de plannen te reageren. Als belangrijk aandachtspunt daarbij is het vinden van voldoende vrijwilligers binnen de club genoemd. Alleen met een grote betrokkenheid van leden is het mogelijk om de ambities de komende jaren waar te maken.
Voor de vijf pijlers is/wordt de komende weken een plan van aanpak opgesteld. Het voornemen is om bij de algemene ledenvergadering in november de eerste resultaten met elkaar te delen.
Het bestuur gaat de komende weken leden actief benaderen om mee te werken aan de uitwerking van de pijlers. Natuurlijk is het ook mogelijk om rechtstreeks aan te melden. Dit kan in een mail naar Elly Zekveld (secretaris); elly.zekveld@gmail.com.
Om een goed beeld te krijgen van de ambities van de club, hebben wij de presentatie van 14 september aan deze oproep toegevoegd.
FC Aalsmeer wil een thuis zijn voor prestatie en plezier. Dit vraagt een betrokkenheid van leden die verder gaat dan alleen voetbal. Een ambitieuze en gezellige voetbalvereniging vraagt een grote betrokkenheid van vrijwilligers. Daar past deze belangrijke oproep bij.
Namens het bestuur,
Eef Niezing
(voorzitter)

Bekijk ook

Bestuursupdate december

De eerste helft van voetbalseizoen ‘23/24 loopt op z’n einde. Ik denk dat we nog …