Begin » Bestuur » UITNODIGING JAARVERGADERING 2018 -2019

UITNODIGING JAARVERGADERING 2018 -2019

Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2018 -2019 van Football Club Aalsmeer op vrijdag 22 november 2019 aan de Beethovenlaan 120. Aanvang 20:00, ons clubhuis is open vanaf 19:30.

Agendapunten

 1. Opening vergadering
 2. Openingswoord van de voorzitter
 3. Verslag algemene ledenvergadering 2 november 2018
 4. Verslagen van het bestuur
 5. Behandeling van het financieel jaarverslag
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten
 8. Vastelling contributie lopende en aankomende seizoen
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Pauze
 11. Toekomstvisie FC Aalsmeer
 12. Samenstelling bestuur (aftredend, herkiesbaar, voor te dragen)
 13. Huldigingen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Bekijk ook

Bestuursbijdrage maart/april 2020

Beste leden, Het coronavirus heeft ons in de greep. Ook als voetbalclub ondervinden wij hinder …