Begin » Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

brendabosEven voorstellen, mijn naam is Brenda Bos, ik ben moeder van Milou en Matthijs en getrouwd met Richard. Ik ben bij FC Aalsmeer de vertrouwenspersoon voor de jeugdafdeling.

Iedereen bij FC Aalsmeer moet met plezier zijn/haar sport kunnen bedrijven en zich thuis voelen. Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste gebeurtenissen voordoen, die je als vervelend ervaart, zoals:

  • Treiteren en pesten
  • Intimidatie; als je je bedreigd voelt door woorden/of gebaar
  • Discriminatie op grond van b.v. levensovertuiging, huidskleur, seksuele voorkeur
  • Verbale agressie en geweld, waarbij je psychisch en/of fysiek wordt lastig gevallen
  • Ongewenste intimiteiten; de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart.

Meestal kun je dit bespreken met een trainer, leider of een ouder. Soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan ook lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is. In zulke gevallen is het goed dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon, die geheimhoudingsplicht heeft en nooit zonder jouw toestemming over jouw verhaal zal praten met anderen.

Je kunt mij bereiken via brendab609@gmail.com